22. februāra uzlabojumi Tildes Jumis Personālā

23.02.2018.

Šajā Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts:

- Darba laika tabeļu eksports uz Excel (poga “Rīki”–> Eksports uz Excel)

! Eksportētajā tabelē iekļauti lauki, kas nav pieejami (redzami) sistēmas tabelē: struktūrvienība, amata kalendārs, apmaksas veids, VSAOI statuss, dati par EANG (ir/nav reģistrēta uzņēmumā), teritoriālais kods u.c.)

- Atskaite “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā”

! Atskaite tiek veidota tāpat kā sistēmā Tildes Jumis – tikai no algu sarakstiem.

- Pilnveidota atskaite “Ziņojums par DŅ SAI, IIN un UDRN”

! Pirms atskaites veidošanas pārbaudiet Iestatījumus!

- Algu iestatījumi – jābūt norādītam izmaksas datumam

- Uzņēmuma iestatījumi – vadītāja un atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, kontakttālrunis

- Veikti uzlabojumi VSAOI aprēķinos – atrisinātas noapaļošanas problēmas

- Uzlabots maksājumu uzdevumu veidošanas mehānisms

- Papildināts maksājumu uzdevumu saraksts ar jaunām kolonnām (poga “Rīki” –> Kolonnu izvēle)

- Dažādi funkcionāli uzlabojumi ērtākam darbam

 


Atpakaļ