Informācija: Ja SEB bankas jaunajā internetbankā nav iespējams sagatavot konta izrakstu ISO formātā