Iznācis Tildes Jumis 2010 Aprīļa izlaidums

15.04.2010.

2010.gada 15.aprīlī iznāca sistēmas Tildes Jumis 2010 Aprīļa izlaidums. Uzlabota PVN deklarācijas un pielikumu aizpildīšana. Preču un pakalpojumu kontējumi pa PVN likmēm. Saņemto avansu kontēšana. Uzlabota parādnieku administrēšana.

Būtiskākie jaunumi sistēmas Tildes Jumis 2010 Aprīļa izlaidumā:

 • Ieviesti jaunie teritoriālie kodi (atbilstoši likumdošanas izmaiņām; 01.04.2010.);
 • Iespēja automātiski grāmatot pārdošanas pavadzīmēs un rēķinos iekļauto saņemto avansu;
 • Preču, pakalpojumu un papildizmaksu kontējumi pa PVN likmēm;
 • Uzlabota PVN deklarācijas pielikuma PVN1 3.daļas aizpildīšana, kā arī likumdošanai atbilstoši mainīts reprezentācijas izmaksu aprēķins PVN deklarācijām;
 • Uzlabota parādnieku administrēšana, kas ļauj brīvi organizēt parādu piedziņas procesu;


Pārējie jaunumi izlaidumā:

 • Konfigurējamas pavadzīmju izdrukas ar un bez pārvadātāja un atsevišķi ar un bez darījuma apraksta;
 • No Izmaksu sarakstiem veidotajos maksājumu uzdevumos tiek iekļauts izmaksas pamatojums;
 • Uzlabots kontu izrakstu imports, automātiski piemeklējot apmaksas dokumentiem atbilstošus Maksājumu uzdevumus;
 • Maksājumu uzdevumu eksports uz Valsts kases noteikto E-kases formātu;
 • Preču apgrozījuma atskaitēs: jauns atlases nosacījums Noliktavas tips;
 • Dažādas citas izmaiņas darba atvieglošanai un uzlabošanai.

Lejupielādēt sistēmas Tildes Jumis 2010 Aprīļa izlaidumu
Kā lejupielādēt jaunākās izmaiņas
Informāciju par izmaiņām Aprīļa izlaidumā lasiet pielikumā

Neskaidrību vai problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu pa tālruni 67 605 757, vai arī pa e-pastu jumis@tilde.lv.


Atpakaļ