Iznācis Tildes Jumis 2010 Novembra izlaidums

23.11.2010.

2010.gada 23.novembrī iznāca sistēmas Tildes Jumis 2010 Novembra izlaidums. Izveidota jauna funkcionalitāte un ieviestas būtiskas izmaiņas darba optimizācijā.

Būtiskākie jaunumi sistēmas Tildes Jumis 2010 Novembra izlaidumā:

Izveidota jauna funkcionalitāte:

 • Amortizēto aizstāšanas izmaksu uzskaite pamatlīdzekļa kartītē;
 • Pamatlīdzekļa izveidošanas izmaksu uzskaite;


Būtiskas izmaiņas darba optimizācijā:

 • Nolietojuma aprēķina izsaukšana no pamatlīdzekļa kartītes rīku joslas;
 • Pamatlīdzekļa kartītes izdruka papildināta ar būtisku informāciju (piemēram, uzkrātais finanšu nolietojums);
 • Profesiju klasifikators atjaunots, balstoties uz MK noteikumiem Nr. 461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”


Pārējie jaunumi izlaidumā:

 • Uzlabota PVN deklarācijas pielikuma PVN1 datu apmaiņa ar EDS;
 • Ērtībai izveidots datuma formāta automātisks iestatījums atverot atskaiti — atbilstoši likumdošanai — mēneša robežās;
 • Atskaišu vednī un atlases logos iekļauti jauni lauki pēc kuriem meklēt un atlasīt informāciju;
 • Finanšu dokumentu sarakstā uzlabots datu atlases nosacījums „Importēšanas datums”;
 • Dažādas citas izmaiņas darba atvieglošanai un uzlabošanai;
 • Atjaunots Palīgs, kurā, izmantojot atslēgas vārdus, iespējams atrast informāciju par darbu ar sistēmu Tildes Jumis.

Lejupielādēt sistēmas Tildes Jumis 2010 Novembra izlaidumu
Kā lejupielādēt jaunākās izmaiņas
Informāciju par izmaiņām Novembra izlaidumā lasiet pielikumā

Neskaidrību vai problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu pa tālruni 67 605 757, vai arī pa e-pastu jumis@tilde.lv.


Atpakaļ