Iznācis Tildes Jumis 2012 Februāra izlaidums

06.02.2012.

2012. gada 6. februārī iznāca Tildes Jumis 2012 Februāra izlaidums.

Būtiskākie jaunumi Tildes Jumis 2012 Februāra izlaidumā:
1. Jauni kodi PVN deklarācijas pielikumu aizpildīšanai;
2. Turpinot iesākto – izveidota iespēja no pamatlīdzekļa kartītes izdrukāt;
   • Rīkojumu un aktus par pamatlīdzekļa pieņemšanu ekspluatācijā;
   • Rīkojumu un aktus par pamatlīdzekļa izslēgšanu;
3. Konfigurācija papildināta ar jaunu sadaļu Komisijas, kas nepieciešama jaunizveidoto aktu un rīkojumu izveidošanai pamatlīdzekļu kartītē;
4. Tuvojoties gada pārskata sagatavošanas un nodošanas termiņam, ir izveidota iespēja eksportēt uz VID EDS:
   • Bilanci;
   • Peļņas vai zaudējumu aprēķinu;
5. Papildināts profesiju klasifikators ar jauniem kodiem, kā arī laboti esošie kodi;
6. Izmaiņas atskaitē Ziņas par darba ņēmējiem ieviesti jauni ziņu kodi atbilstoši likumdošanas prasībām;
7. Ieviesti jauni ienākuma kodi atbilstoši likumdošanas prasībām;
8. Izveidota iespēja nokontēt pavadzīmēs uzrādītās Garantijas summas;

Pārējie jaunumi:
1. Pamatlīdzekļu sarakstā ieviests krāsu kods – izslēgtie pamatlīdzekļi tiek sarakstā tiek iekrāsoti atšķirīgā krāsā nekā lietošanā esošie;
2. Izveidots mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas (jaunās) eksports uz EDS;
3. Dažādas citas izmaiņas darba atvieglošanai un uzlabošanai;
4. Atjaunots Palīgs, kurā, izmantojot atslēgas vārdus, iespējams atrast informāciju par darbu ar sistēmu Tildes Jumis.

Neskaidrību vai problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu pa tālruni 67 605 757, vai arī pa e-pastu jumis@tilde.lv.


Atpakaļ