Iznācis Tildes Jumis 2013 Maija izlaidums

04.06.2013.

Esam sagatavojuši Tildes Jumja 2013 Maija izlaidumu, kurā ietvertie uzlabojumi atvieglos un darīs patīkamāku darbu ar Tildes Jumi.

Būtiskākie jaunumi sistēmas Tildes Jumis 2013 Maija izlaidumā:

1.  Gatavojoties pāriešanai uz eiro:

  • Izveidots jauns lauks Eiropas Padomes noteiktā oficiālā maiņas kursa norādīšanai;
  • izveidotas pavadzīmju veidnes, kas ļaus lietotājiem noformēt pavadzīmju izdruku iekļaujot tajā informāciju par Eiropas Padomes noteikto oficiālo maiņas kursu;
  • Izveidota iespēja konvertēt cenas no kataloga dažādās valūtās;

2.  Jaunas pavadzīmju un rēķinu veidnes dokumentiem bez PVN un garantijas summām;
3.  Izveidota iespēja nolasīt konta izrakstus SEB bankai un Swedbankai izmantojot Gateway.

Pārējie jaunumi:

1.  Atgādinām — iespēja iesniegt atskaites:

  • Ziņas par darba ņēmējiem — ar profesiju klasifikatora uzrādīšanu;
  • Ziņojums par DŅ SAI, IIN un UDRVN — ar nostrādāto stundu  norādīšanu pieejams jau ar 2012.gada Novembra izlaidumu;

2.  Dažādas citas izmaiņas darba atvieglošanai un uzlabošanai:

  • PVN specifikācijas eksports uz Microsoft Excel;
  • Kontu plāna eksports uz Microsoft Excel;
  • Skaidras naudas deklarācijas specifikācija papildināta ar jauniem atlases nosacījumiem;

3.  Atjaunots Palīgs, kurā, izmantojot atslēgas vārdus, iespējams atrast informāciju par darbu ar sistēmu Tildes Jumis.

Lejuplādēt Tildes Jumja Maija izlaidumu

2013 Maija izlaiduma apraksts

Gateway apraksts


Atpakaļ