Iznācis Tildes Jumja 2014 Novembra izlaidums

27.11.2014.

Esam sagatavojuši un nosūtām sistēmas Tildes Jumis 2014 Novembra izlaidumu, kurā ietvertie uzlabojumi atvieglos un darīs patīkamāku darbu ar šo sistēmu. 

Būtiskākie jaunumi sistēmas Tildes Jumis 2014 Novembra izlaidumā

1. EANG datu izmaiņu imports no EDS — izveidota iespēja ieimportēt elektronisko algas nodokļu grāmatiņu izmaiņu datus no EDS;

2. Algu saraksta izdruka angļu valodā — izveidota izdruka angļu valodā algu sarakstam;

3. Telema EDI (Electronic Data Interchange) — uz vienotiem standartiem balstīts elektronisko dokumentu apmaiņas process;

4. ISO konta izraksts.

Pārējās izmaiņas

1. Maināmas „ādiņas” Sākumprogrammā.

2. Profesiju klasifikators — jauni kodi u.c.izmaiņas, kas jāveic manuāli katrā datu bāzē.

3. Jauni ienākuma kodi un izmaiņas atskaitē „Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām”

 
Svarīgi! Jaunākās izmaiņas būs pieejamas tikai datu bāzē ar pamatvalūtu eiro.


Atpakaļ