Rīks minimālās stundu likmes masveida nomaiņai Tildes Jumī