Tildes Jumī tehniskā nepilnība novērsta

04.12.2012.

Informācija tiem, kuri lejupielādējuši un instalējuši Tildes Jumja jaunāko versiju laika periodā no 23. novembra līdz 30. novembrim.

Tildes Jumja versijā, kas bija pieejama minētajā laika periodā, tika konstatēta tehniska nepilnība — dažos gadījumos vārdiem rakstītā summa, kas ir dokumentu beigās pavadzīmēs, rēķinos un kases orderos, tika izdrukāta kļūdaini. Pašlaik Tildes mājaslapā ir pieejama Tildes Jumja versija ar veiktajiem labojumiem.

Ja jaunās versijas instalācijas failu jau lejupielādējāt, bet instalēšanu vēl neveicāt, tad veiciet lejupielādi atkārtoti. Citas darbības nav nepieciešamas.
Ja Tildes Jumja jauno versiju jau lejupielādējāt un instalējāt datorā, tad jāveic šādas darbības:

  • Aizveriet datorā Tildes Jumi.
  • Noklikšķiniet uz šīs saites, lejupielādējiet failu un palaidiet to datoros, kuros instalēta Tildes Jumja klienta vide.
  • Atveriet Tildes Jumja sākumprogrammu. Loga apakšdaļā izvēlieties Par programmu un noklikšķiniet uz Atjaunot klienta vidi. 
  • Ja ar datoru strādā vairāki lietotāji, šī operācija noteikti jāveic katram lietotājam. Piemēram, ja darbam ar datoru pieslēdzas sistēmas administrators un atjauno klienta vidi, tad pēc pieslēgšanās tas ir jāizdara arī grāmatvedei. Grāmatvedei faila atkārtota lejupielāde un palaišana nav jāveic, tikai jānoklikšķina uz Par programmu – Atjaunot klienta vidi.

Atpakaļ