“Tildes Jumis” grāmatvežiem atvieglo valūtas kursu aprēķināšanu

21.05.2014.

Lai atvieglotu grāmatvežu ikdienas darbu, “Tildes Jumja” mājaslapā izveidots jebkuram interesentam brīvi pieejams valūtas kursu kalkulators. Tas lieti noderēs, lai vienkārši un ātri noskaidrotu nepieciešamajā datumā grāmatvedībā izmantojamo valūtas kursu.
 

Kopš eiro ieviešanas Latvijā grāmatvedībā izmantojamā valūtas kursa noteikšanas princips ir mainījies. Jaunā sistēma paredz, ka grāmatvedībā jāizmanto tas Eiropas Centrālās Bankas (ECB) noteiktais ārvalstu valūtas kurss, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Eiro atsauces kursu, kas atspoguļo valūtas tirgus situāciju attiecīgajā brīdī, ECB nosaka un saskaņo ar citām centrālajām bankām katru darba dienu līdz plkst. 15.15 pēc Latvijas laika. Šo valūtas kursu ECB publicē savā interneta vietnē līdz tās pašas darba dienas plkst. 16.00, pēc tam to pārpublicē Latvijas Banka. Piemēram, pirmdienā grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss ir tas, kas publicēts ECB interneta vietnē iepriekšējā piektdienā plkst. 15.15.


“Uzņēmumiem, kas ikdienā sadarbojas ar ārvalstu klientiem vai partneriem, šie sarežģītie valūtas kursa noteikšanas principi bieži vien laupa daudz laika. Tādēļ nereti grāmatvedības aprēķinos tiek pieļautas kļūdas un neprecizitātes. Lai risinātu šo problēmu, “Tildes Jumī” esam izveidojuši valūtas kursu kalkulatoru, kas atvieglos un padarīs efektīvāku daudzu grāmatvežu darba ikdienu,“ stāsta “Tildes Jumja” attīstības vadītāja Ilze Lapiņa. 


Valūtas kursa kalkulators bez maksas pieejams arī tiem lietotājiem, kuri “Tildes Jumja” grāmatvedības sistēmu ikdienā neizmanto.

 
Sabiedrība “Tilde” ir vadošais IT un valodu tehnoloģiju uzņēmums Baltijā. “Tilde” ir dibināta 1991. gadā Rīgā, uzņēmumam ir biroji arī Tallinā un Viļņā.


“Tildes Jumis”
 ir Latvijā visplašāk lietotā grāmatvedības sistēma, ko ikdienā izmanto vairāk nekā 4500 uzņēmumu. 


Atpakaļ