26. jūlija uzlabojumi Tildes Jumis Personālā

27.07.2018.

26.07.2018 — Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts:

- Izveidota algu sarakstu automātiskā bloķēšana, bloķējot visus iepriekš izveidotos algu sarakstus un saistītos avansu sarakstus
- Precīzākai vidējās izpeļņas aprēķināšanai izveidoti jauni lauki algu aprēķinos “dienas, kad saglabāta alga” un “saglabātā alga”
- Algu sarakstā izveidotas atsevišķas kopsavilkumu sadaļas “Piemaksas” un “Atvilkumi” visu algu sarakstā darbiniekiem norādīto piemaksu un atvilkumu uzrādīšanai
- Uzlaboti vidējās izpeļņas aprēķini summēta darba laika gadījumā
- Novērstas neprecizitātes divu A slimība slapu aprēķinā, ja tās ir viena aiz otras
- Veikti uzlabojumi tabeļu eksportā uz Excel
- Darbinieka kartītē novērstas neprecizitātes pieņemšanas notikuma norādīšanai, ja darbinieks atkārtoti pieņemts darbā tajā pašā amatā
- Precizētas personīgajā kontā uzrādāmās IIN summas pārejošo atvaļinājumu gadījumos
- Precizēta personīgajā kontā norādāmā informācija par darbinieka amatu (ja darbiniekam ir norādīti vairāki amati)
- Izveidota algu kartīšu nosūtīšana e-pastā izmantojot SMTP serveri

Apraksts: ŠEIT

!  ATGĀDINĀM

Jebkuri izmaksāto algu pārrēķini pēc Personāla atjaunošanas uz jaunāku versiju radīs neatbilstības ar iepriekš veikto aprēķinu, ja jaunākās versijās tiek laboti aprēķinu mehānismi.

NEPĀRRĒĶINIET izmaksātās algas bez sevišķas vajadzības!

BLOĶĒJIET algu sarakstus, lai izvairītos no netīšiem pārrēķiniem!


Dalies:
Atpakaļ