Sistēmas “Tildes Jumis” grāmatvežu konkurss “Radošais grāmatvedis”

NOLIKUMS

 

Sabiedrības “Tilde” produkts “Tildes Jumis” ir populārākā grāmatvedības un uzņēmumu vadības programma. Mūsu mērķis ir piedāvāt tirgū inovatīvus biznesa risinājumus, kas apvieno sevī plašu funkcionalitāti, mākslīgo intelektu un atbilstību visām likumdošanas normām.

Mēs ticam, ka arī mūsu klienti ir radoši cilvēki, kas spēj novērtēt jaunākas tehnoloģijas, kas aktīvi pavada brīvo laiku un kas paši ikdienā rada kaut ko īpašu.

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Šis nolikums nosaka dalības noteikumus un kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un apbalvoti darbi SIA “Tilde” (tālāk tekstā – Tilde) produkta “Tildes Jumis” (tālāk tekstā – Tildes Jumis) grāmatvežu konkursā “Radošais grāmatvedis” (tālāk tekstā – Konkurss).

 

2. KONKURSA MĒRĶIS
2.1. Lauzt stereotipus par grāmatvežiem, parādot tos kā interesantus cilvēkus ar ļoti dažādiem vaļaspriekiem.
2.2. Stiprināt Tildes Jumis klientu iekšējo komunikāciju un piederības sajūtu kopienai.

 

3. KONKURSA GAITA
3.1. Konkurss ir vienreizējs pasākums.
3.2. Konkursā aicināts piedalīties jebkurš Tildes Jumis lietotājs, kam ir aktīva Tildes Jumis Standarta vai Tildes Jumis Solo licence, Tildes Jumis Starta vai Tildes Jumis Pro abonements.
3.3. Katrs autors Konkursam var iesniegt ne vairāk par 5 (pieciem) darbiem. Konkursa darbi (tālāk tekstā – darbs) ir sava vaļasprieka/radošās izpausmes rezultāta vai tā tapšanas procesa fotogrāfija, piemēram, glezna, skulptūra, kūka, rota u.c., kā arī īss vaļasprieka vai konkrētā darba apraksts.
3.4. Vērtēšanai iesniedzamais darbs ir jānofotografē, un šādi iegūtā darba reprodukcija jāiesniedz elektroniski.
3.5. Darbus vērtē žūrija un balsošanas mājaslapas apmeklētāji. Vērtēšana notiek 2 (divās) kārtās.
3.6. Atlases kārtā izvēlēto darbu autori tiks uzaicināti piedalīties Grāmatvežu pēcpusdienā rīkotajā izstādē, kas notiks 2019. gada 27. novembrī LU Zinātnes mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā.
3.7. 3 (trīs) augstāko vērtējumu ieguvušo darbu autoru apbalvošana notiks Grāmatvežu pēcpusdienas laikā 27. novembrī.

 

4. KONKURSA TERMIŅI
4.1. Konkursa darbu iesūtīšana sākas 2019. gada 19. augustā.
4.2. Konkursa darbu iesūtīšana beidzas 2019. gada 22. septembrī.
4.3. Darbu pirmā vērtēšana – atlases kārta – notiek līdz 2019. gada 4. oktobrim. Atlases kārtā tiek izvirzīti līdz 30 (trīsdesmit) darbiem.
4.4. Darbu otrā un pēdējā vērtēšana – fināls – notiek no 2019. gada 14. oktobra līdz 2019. gada 3. novembrim.
4.5. Konkursa rezultāti būs pieejami laika posmā no 2019. gada 11. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim Konkursa un Tildes Jumis mājaslapā.

 

5. DARBU IESŪTĪŠANA KONKURSAM
5.1. Lai piedalītos Konkursā, autoram jānosūta aizpildīta pieteikuma veidlapa uz e-pasta adresi: jumis.konkurss@tilde.lv vai arī tā jāaizpilda Konkursa mājaslapā www.tilde.lv/jumis/konkurss/pieteikums 
5.2. Aizpildītajai veidlapai kā pielikums jāpievieno nofotografētais Konkursam iesniedzamais darbs elektroniskā formātā.
5.3. Pielikumā iesūtāmā elektroniskā formātā sagatavotā darba tehniskie parametri – JPG vai PNG formāts, kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 2 MB.
5.4. Pieteikuma veidlapā darba vai vaļasprieka apraksts nedrīkst pārsniegt 500 rakstzīmes (ar atstarpēm).

 

6. DARBU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Darbu vērtēšana notiek anonīmi divās kārtās – atlases kārtā un finālā.
6.2. Darbu vērtēšanā tiek ņemta vērā gan fotogrāfija, gan arī apraksts.
6.3. Atlases kārtā darbus vērtē tikai Konkursa žūrija. Finālam tiek atlasīti līdz 30 (trīsdesmit) darbiem ar lielāko punktu summu.
6.4. Konkursa žūrijas sastāvā ir 5 (pieci) Tildes pārstāvji.
6.5. Fināla darbus vērtē Konkursa mājaslapas apmeklētāji, balsojot par 1 darbu 1 reizi dienā no unikālās IP adreses.
6.6. Uzvar darbi ar lielāko saņemto punktu summu.

 

7. KONKURSA REZULTĀTI
7.1. Finālā iekļuvušie darbi tiks izstādīti izstādē, kas būs apskatāma Grāmatvežu pēcpusdienas laikā 27. novembrī.
7.2. 3 (trīs) augstāko vērtējumu ieguvušo darbu autoru apbalvošana notiks Grāmatvežu pēcpusdienas laikā 27. novembrī.
7.3. Dāvanu kartes tiek piešķirtas pirmo trīs vietu ieguvējiem – attiecīgi 150, 100 un 50 EUR apmērā.
7.4. Dāvanu karti var izvēlēties no 3 (trīs) piedāvātajām kategorijām:
7.4.1. “Biļešu serviss” vai “Biļešu paradīze”.
7.4.2. Mielasts restorānā Rīgā vai kādā citā Latvijas pilsētā pēc klienta vēlmēm, piemēram, Valmierā, Liepājā, ja izvēlētais restorāns piedāvā iespēju iegādāties dāvanu kartes.
7.4.3. Skaistumkopšanas procedūras kādā no Rīgas, Jūrmalas skaistumkopšanas vai SPA centriem vai citā skaistumkopšanas procedūru centrā atbilstoši klienta vēlmēm, ja izvēlētais salons piedāvā iespēju iegādāties dāvanu karti.
7.5. Dāvanu karti var izvēlēties tikai uz vienu no 7.4. punktā minētajām grupām.

 

8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Žūrijas locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi nedrīkst piedalīties Konkursā.
8.2. Tildes darbinieki, kā arī viņu ģimenes locekļi nedrīkst piedalīties Konkursā.
8.3. Autors ievēro Latvijas autortiesību likumdošanu un garantē, ka Konkursam iesūtītais darbs ir viņa autordarbs.
8.4. Autors, iesūtot darbu Konkursam, apliecina, ka piekrīt darba eksponēšanai izstādē.
8.5. Autors, iesūtot darbu Konkursam, apliecina, ka Tildes Jumis šo darbu bez atlīdzības neierobežoti drīkst izmantot elektroniskā formātā dažādiem Konkursa mārketinga, reklamēšanas un popularizēšanas mērķiem.
8.6. Tildes Jumis visos darba lietojumos apņemas norādīt autora vārdu un uzvārdu. Uz Konkursa laiku un līdz 2020. gada 31. decembrim Tilde izveidos un uzturēs vietni ar Konkursam iesūtīto darbu attēliem un informāciju par autoriem. Šī vietne un informācija būs brīvi pieejama ikvienam interneta lietotājam.
8.7. Autors drīkst atsaukties uz sadarbību ar Tildi.

 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Konkursa nolikumu un tā grozījumus apstiprina Tilde.

 

KONKURSA INFORMĀCIJA:
Kontaktpersona: Ilze Lapiņa
Tālrunis: 67605755 
E-pasts: jumis.konkurss@tilde.lv
www.tilde.lv/jumis/konkurss