Nozaru risinājumi

Tildes Jumis risinājumi ir paredzēti dažādu nozaru uzņēmumiem un īpaši piemēroti:

 • jebkuras nozares uzņēmumiem, kuros jāautomatizē grāmatvedības procesi;
 • grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem;
 • mazumtirdzniecības uzņēmumiem;
 • pakalpojumu sniedzējiem.

Papildu komponenti

Piedāvājam Tildes Jumis papildu komponentus, lai nodrošinātu lietotāju prasības darbībai noteiktā nozarē vai citas specifiskas funkcijas. Papildu komponenti ir sabiedrības Tilde un mūsu partneru izstrādātās programmas, kuras ir piemērotas darbam ar sistēmu Tildes Jumis:

Neatradi sev piemērotu risinājumu?

 67 605 757

jumis@tilde.lv


Darba laiks

no 9:00 līdz 17:00 (darba dienās)

Vaicājiet mūsu speciālistiem par jūsu nozares atbalsta iespējām

Omniva Latvija E-rēķinu centrs piedāvā visaptverošu rēķinu apstrādes risinājumu, tai skaitā e-rēķinu sagatavošanu un saņemšanu. Ar Omniva E-rēķinu centra palīdzību Jūs varat automatizēt savu izejošo un ienākošo rēķinu apstrādes procesu un samazināt manuāli veicamā darba apjomu. Izmantojot mūsu risinājumus, Jūs varat automatizēt visas ar rēķinu apstrādi saistītās darbības, kas uzņēmējiem ļauj strādāt efektīvāk un ietaupīt laiku.

Omniva E-rēķinu centrs uzņēmumam palīdzēs:

 • Ātri un vienkārši sagatavot e-rēķinus un veikt automatizētu informācijas apmaiņu starp iesaistītajām pusēm.
 • Nosūtīt tos uz internetbanku, e-pastu un citiem izplatīšanas kanāliem.
 • Automatizēt izejošo un ienākošo rēķinu arhivēšanu.
 • Izmantojot sagatavotos e-rēķinus, sagatavot dažādas atskaites.
 • Ienākošo rēķinu digitalizāciju.
 • Ienākošo rēķinu apstiprināšanu.

Risinājuma apraksts

Gateway ir bankai piederošs elektroniskais kanāls, kas izstrādāts uzņēmumu finanšu datu vadībai – pieprasījuma un atbildes ziņojumu apmaiņai starp banku un klientu. Gateway nodrošina kontu pārskatu saņemšanu no bankas visu diennakti, izmantojot savienojumu tieši no uzņēmuma grāmatvedības sistēmas Tildes Jumis.

Gateway šobrīd piedāvā divas bankas Latvijā – SEB banka un Swedbank.

Komponentu TJ Serveris var iegādāties tikai sistēmas Tildes Jumis Standarta komplektācijas lietotāji.

Gateway instalācija Seb banka

Gateway instalācija Swedbank

Tildes Jumis piedāvā datu apmaiņu ar abām bankām.

Lai izmantotu Gateway iespējas:

 • Jābūt kontam atbilstošajā bankā;
 • Jānoslēdz ar banku sadarbības līgums;
 • Jāveic Gateway instalēšanas faila lejupielāde Gateway.

Slēdzot līgumu, paziņojiet bankai, ka esat Tildes Jumis klients – Jums tiks piemērotas speciālas atlaides!

Telema EDI (Electronic Data Interchange) ir uz vienotiem standartiem balstīts elektronisko dokumentu apmaiņas process, no vienas datorsistēmās uz otru, bez cilvēka iejaukšanās. Šis pakalpojums ļauj sūtīt elektroniskos dokumentus, t.sk., pasūtījumus un rēķinus. Telema garantē, ka dokumenti sasniegs pareizo adresātu, pareizā formātā un pareizā laikā.

Ieguvumi

 • Ātrāka noliktavas dokumentu apstrāde;
 • Augstāka klientu apmierinātība;
 • Augstāka piegādes precizitāte;
 • Īsāks piegādes laiks;
 • Vienmērīgāka loģistika;
 • Mazāk kļūdu.

Kā tas darbojas

 1. Pircējs ievada pasūtījumu grāmatvedības sistēmā Tildes Jumis +
 2. Telema pasūtījumu automātiski pārsūta, to konvertējot formātā, kas ir saprotams piegādātāja uzskaites programmai =
 3. Piegādātājs var apstrādāt pasūtījumus savā uzskaites programmā.

Telema EDI lietošanas instrukcija

Komponents Interneta veikals nodrošina jūsu preču tirdzniecību internetā, palīdzot piesaistīt jaunus klientus un nodrošināt ērtu sadarbību ar esošajiem klientiem. Tam ir realizēta datu sinhronizācija ar sistēmu Tildes Jumis. To izmantojot, var nepieļaut problēmas, kas bieži vien rodas, izmantojot citus interneta veikalu risinājumus, piemēram, atkārtotu datu ievadi, grāmatvedības sistēmas un interneta veikala datu neatbilstību.

Pamatfunkcijas:

 • sistēmā Tildes Jumis ievadīto preču attēlošana interneta veikalā;
 • automātiska rēķinu ģenerēšana un nosūtīšana klientam un menedžerim;
 • maksājumu veikšana internetā.

Interneta veikals ir SIA Datateks izstrādāta programmatūra.

Programmatūras iespējas

Integrēta informācijas sistēma NUMUSSIA D Kubs izstrādāts risinājums tirdzniecības uzņēmumiem, kuri izmanto kases aparātus.

Pieejamas vairākas NUMUS versijas, kas atbalsta divus darba režīmus:

 1. Slēgums ar hibrīda kases aparātiem (kases aparāts saslēgts ar datoru). Šādā režīmā šobrīd iespējams slēgums ar sekojošām iekārtām, kas iekļautas VID vienotajā datu bāzē:
  • SIA “Computer Hardware Design” hibrīda kases aparātiem – CHD 3050UH, CHD 5850H, CHD 5880H
  • SIA “Universālās Vadības sistēmas” kases aparātu ar fiskālās atmiņas moduli UVS SENTO LAN-E FB 1, hibrīda kases aparātu UVS HFB.V7.1 TPPOS 1.0. un kases sistēmu UVS UVS FB.7.1 TPPOS.
 2. Bez slēguma ar kases aparātu:
  • Funkcionāli bagātāks risinājums, kur darījums tiek formēts datorā, bet kases čeks izsists manuāli.
  • Šajā risinājumā kases aparāts nav saslēgts ar datoru.
  • Izmantojami visi tirgū pieejamie kases aparāti.

Programmas apraksts: www.dkubs.lv/numus

SIA D Kubs izstrādāta WEB aplikācija datu apmaiņai ar sistēmu SCORO.

Darbā ar moduli Jūs iegūsiet sekojošas priekšrocības:

 1. Automātiska sistēmā SCORO sagatavotu rēķinu, kā arī partneru, preču vai pakalpojumu kartiņu pārnešana uz sistēmu Tildes Jumis.
 2. WEB vide ļauj lietot moduli no datora, telefona vai planšetes.

Programmas apraksts: www.dkubs.lv/scoro

SIA D Kubs izstrādāta WEB aplikācija klientu pasūtījumu, noliktavas atlikumu un piegādātāju preču piegāžu pārvaldībai.

Darbā ar moduli Jūs iegūsiet sekojošas priekšrocības:

 • Preču sortimenta pieejamība uzņēmuma mājaslapā, preču pasūtīšanas noformēšana.
 • Klientu pasūtījumu plānošana un pārvaldīšana. Automātiska pasūtījumu izpilde, kad visa prece pienākusi. Klientu menedžeru darbs – pasūtīšana klienta vārdā.
 • Klientiem vai klientu grupām preču sortimenta ierobežošana.
 • Preču pasūtījumi piegādātājiem, to plānošana, piegādes apjomu prognozēšana.
 • Piegādāto preču pieņemšana, darbs ar svītrkodiem, daļēju piegāžu apkalpošana.
 • Klientu menedžeru rentabilitātes kontrole.

Programmas apraksts: www.dkubs.lv/logistika

SIA D Kubs izstrādāts modulis datu apmaiņa ar Edisoft – elektronisku dokumentu aprites platformu.

Modulis piedāvā:

 • Pasūtījumu importēšana no Edisoft platformas sistēmā Tildes Jumis.
 • Preču pavadzīmju eksportēšana to tūlītējai elektroniskai piegādei preču saņēmējam.
 • Iespēja kontrolēt pasūtītāju un tirgotāju preču kodu un cenu neatbilstības.

Programmas apraksts: www.dkubs.lv/edi

SIA D Kubs izstrādāts modulis individuāli pielāgotu PDF dokumentu izveidei un automātiskai e-pastu nosūtīšanai partneriem.

Modulis piedāvā e-pastu izsūtīšanu sekojošiem dokumentiem:

 1. Noliktavas dokumenti – rēķini, pavadzīmes:
  • Iespēja iekļaujot informāciju par klientu parādiem.
  • PDF faili dažādās valodās, atkarībā no partneru uzstādījumiem.
  • Noliktavas dokumentu masveida kopēšana.
 2. Salīdzināšanas akti:
  • Akti pēc kontu pārskata.
  • Akti pēc dokumentu apmaksām – iespēja iekļaut neapmaksāto dokumentu pārskatu.
 3. Algu lapiņas:
  • Iespēja veidot nosūtīt lapiņas vairākās valodās, atkarībā no darbinieka konfigurācijas.

Visi ģenerētie PF faili tiek nosūtīti kā e-pastu pielikumi, izmantojot uzņēmuma e-pastu serveri.

Programmas apraksts: www.dkubs.lv/epasti

SIA D Kubs izstrādāts modulis datu apmaiņai ar Excel, XML, CSV datu failiem, kas ļauj:

 1. Importēt datus par:
  • Precēm, to cenām un atlaidēm.
  • Partneriem.
  • Noliktavas dokumentiem.
  • Finanšu dokumentiem, kontējumiem.
  • Darba laika uzskates tabeļu datiem.
 2. Jaunu datu ielādi, kā arī sistēmā Tildes Jumis esošo datu labošanu un dzēšanu.

Programmas apraksts: www.dkubs.lv/imports

SIA D Kubs izstrādāta WEB aplikācija attālinātai darba laika uzskaites (DLU) tabeļu ievadei un piemaksu aprēķinam darbiniekiem.

Darbā ar moduli Jūs iegūsies sekojošas priekšrocības:

 • Integrācija ar Personāla vadību.
 • Darbinieku līgumu uzskaiti.
 • Iespēja pārvaldīt darbinieku dalījumu pa nodaļām, objektiem vai struktūrvienībām.
 • Piemaksu aprēķinu, atkarībā no līguma nosacījumiem.
 • WEB vide ļauj lietot moduli no datora, telefona vai planšetes.

Programmas apraksts: www.dkubs.lv/dlu

Programma ServiceTrader ir mūsdienīgs un efektīvs risinājums servisa uzņēmumiem, kas nodrošina visu nepieciešamo funkcionalitāti, sākot ar darbu plānošanu, izmantojot dinamisku servisa kalendāru, līdz darba laika uzskaitei Android/iOS lietotnēs.

ServiceTrader ir SIA Norgate.lv izstrādāta programmatūra.

Programmas apraksts

Programma IndustryTrader ir vadības risinājums ražošanas uzņēmumiem, kas nodrošina visu nepieciešamo funkcionalitāti: piedāvājuma sagatavošana klientam, izejmateriālu pasūtīšana, ražošanas plānošana, ražošanas rindu vadība, ražošanas posmu/ciklu administrēšana, noliktavas kontrole, darba laika uzskaite, rēķinu/pavadzīmju izrakstīšana, debitoru kontrole un citas uzņēmumam svarīgas funkcijas.

IndustryTrader ir SIA Norgate.lv izstrādāta programmatūra.

Programmas apraksts

Programma RentalTrader ir vadības risinājums nomas uzņēmumiem, kas nodrošina visu nepieciešamo funkcionalitāti, t.sk., nomas dokumentu sagatavošanu, nomas rēķinu ģenerēšanu, pilnvaroto personu uzskaiti, debitoru kontroli, krājumu vadība, vairāku nomas punktu uzskaiti, preču kustību starp noliktavām, pamatlīdzekļu uzskaiti un iekārtu/instrumentu remonta uzskaiti/servisa vēsturi.

RentalTrader ir SIA Norgate.lv izstrādāta programmatūra.

Programmas apraksts

CRM sistēma izstrādāta, balstoties uz pašu pieredzi efektīvai pārdošanas komandas vadībai un analīzei. Tā ir pārdevēju ikdienas instruments, kur tiek fiksēta visa komunikācija ar klientiem par konkrētiem darījumiem, jeb projektiem. Ietekmēt mēs varam tikai tos rādītājus, kurus varam izmērīt.

CRM sistēma ir SIA Norgate.lv izstrādāta programmatūra.

Programmas apraksts

WinNAMS ir modulāra uzskaitvedības sistēma namu apsaimniekotājiem.

Moduļi:

 • NAMS - darbam ar daudzdzīvokļu mājām un privātmājām. Nodrošina detalizētu uzskaiti par sniegtajiem pakalpojumiem.
 • NOMNIEKI – darbam ar komercplatībām, t.i., biroju ēkām, lielveikaliem un/vai noliktavām.
 • NAMSAIMNIEKS - darbam ar māju bilancēm: pārvaldīšanas, uzkrājuma fonds, plānoto remontdarbu, īres maksas un citām. Iespējams veidot noliktavas uzskaiti, darba lapu uzskaiti, izdevumu sadalīšanu uz mājām, tāmju veidošanu.
 • WEBNAMS - web bāzēts modulis, kas ļauj Jūsu klientiem apskatīt rēķinus un apmaksas, iesniegt skaitītāju rādījumus, apskatīt mājas dokumentāciju un uzturēt ar Jums kontaktu.
 • DEBITORI - web bāzēts modulis, kas atvieglo darbu ar parādniekiem un automatizē tādu dokumentu kā atgādinājumu, brīdinājumu, vienošanos par parādā nomaksu sagatavošanu.

WinNAMS ir SIA VAR DATU SISTĒMAS izstrādāta programmatūra.

Programmas apraksts

Komponents Mobilais datu terminālis darbojas ar Mobilā datu termināļa iekārtām. Mobilais datu terminālis ir kompakts, pārnēsājams dators ar svītrkoda skeneri. Ar to var:

 • Reģistrēt preču pirkšanu/pārdošanu.
 • Pārnest šo informāciju uz sistēmu Tildes Jumis.
 • Izmantojot sistēmas Tildes Jumis datus, veikt inventarizāciju preču noliktavā vai uzņēmuma pamatlīdzekļos.

Mobilais datu terminālis ir SIA TimeSaving izstrādāta programmatūra.

Programmatūras iespējas