"Datorzinību centrs" aicina uz Tildes Jumis mācībām

19.10.2011.

Atsaucoties klientu lielajai interesei, AS „Datorzinību centrs” atkārtoti organizē mācības grāmatvedības, uzņēmuma vadības un analīzes sistēmas „Tildes Jumis” lietotājiem.

 

Mācību ilgums 2 dienas – 31.oktobrī un 1.novembrī no plkst. 9.3o - 17.oo. (12 astronomiskās stundas).

Mācību mērķis:

Iemācīties pilnvērtīgi strādāt ar sistēmu „Tildes Jumis”. Ar piemēriem praktiski apgūt visus sistēmas moduļus – pamatparametru iestatījumi, darbs ar finanšu dokumentiem un finanšu atskaišu veidošana, personāla vadība un algu uzskaite, noliktavas vadība un pamatlīdzekļu uzskaite.

Mācību semināra mērķauditorija ir  gan sistēmas lietotāji bez priekšzināšanām, gan tie, kam ir neliela pieredze darbā ar „Tildes Jumis”, bet kas pārzina grāmatvedību.

Mācību programma:

  • Darba uzsākšana – sistēmas pamatelementi, uzņēmuma reģistrēšana, kontu plāna pielāgošana, kontu sākumu atlikumu ievadīšana. Tildes Jumis atbalsta pakalpojumi sistēmā un internetā.
  • Grāmatvedības uzskaite – finanšu grāmatojumi, darbs ar banku un kasi, darbs ar avansu norēķiniem, atskaišu sagatavošana.
  • Noliktavas vadība – preču katalogs, noliktavas dokumentu reģistrēšana un kontēšana, noliktavas atskaites.
  • Algu aprēķins - darbinieku uzskaite, algu un avansu sarakstu veidošana, slimības un atvaļinājumu naudas aprēķins, algu atskaites.
  • Darbs ar pamatlīdzekļiem - pamatlīdzekļu kartiņu izveide, nolietojuma aprēķins, pamatlīdzekļu atskaites.
  • Atskaites - LR likumdošanā paredzēto grāmatvedības atskaišu veidošana, bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķins, norēķini ar debitoriem un kreditoriem, savu atskaišu sagatavošana.
  • Vadības grāmatvedība ar „Tildes Jumi” – darbs ar dimensijām, budžetēšana.
  • Citas sistēmas iespējas - datora un sistēmas drošība, datu pārnešana, datu imports un eksports, vairāku uzņēmumu datu apstrāde.

Norises vieta: AS "Datorzinību centrs" - Rīga, Lāčplēša iela 41, 4.stāvā

 

Cena vienam dalībniekam: LVL 120.00 + PVN


Mācības vadīs  grāmatvede un sertificēta „ Tildes Jumis” speciāliste Dace Šmerliņa.

Pieteikšanās uz mācībām pa e-pastukursi@dzc.lv, norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, uzņēmuma nosaukumu un rekvizītus.
Tel. 67338366

Informācija par semināru AS "Datorzinību centra" mājas lapā


Atpakaļ