Publicēts 02.04.2019.
 • 3:30 - Jaunā gada pārskata veidlapa uz EDS
 • 5:29 - Gada pārskata sagatavošana (valūtas kursu svārstību aprēķins, partneru atlikumu pārbaude)
 • 10:10 - Tildes Jumis Personāls - veidnes, to rediģēšana, veidošana un aizpildīšana
Publicēts 02.04.2019.

Tildes Jumis tehniskais atbalsts. Lektore: Ilze Lapiņa – SIA "Tilde" Uzņēmumu vadības risinājumu pakalpojumu vadītāja

Publicēts 15.03.2019.
 • Jānis Segliņš, E-rēķinu centra vadītājs, Omniva Latvija, Elektronisko dokumentu apmaiņa
 • Anda Ziemele, grāmatvedības sistēmu analītiķe, Tildes Jumis, Datu importa/eksporta iespējas dažādos datu avotos
 • Ieva Dimza, pārdošanas vadītāja, Tildes Jumis, Mākoņgrāmatvedības priekšrocības, iespējas un mīti: Tildes Jumis Pro
Publicēts 05.02.2019.

Iestatījumi: nodokļi un atvieglojumi
Atskaites: Aprēķināto algu kopsavilkums par periodu, piemaksas un atvilkumi par periodu, vēstures notikumi
Datu atlase un filtrēšana atskaitēs un sarakstos

 • 26:20 - tabula ar saglabātās darbas algas vai vidējās izpeļņas dienu aprēķiniem (attaisnotā prombūtne)
 • 36:30 - atvaļinājuma cilne (IIN atvieglojumu piemērošana nākamā mēneša atvaļinājuma aprēķiniem, pārejošā atvaļinājuma sadalīšana)
 • 41:25 - nodokļu kopsavilkuma tabula
Publicēts 21.11.2015.
 • Pavadzīmju un rēķinu izsūtīšana e-pastā
 • Budžeta kodu izmantošana
 • Masveida patneru nomaiņa finanšu dokumentā
 • Izmaiņas atskaitē "Par nerezidentiem izmaksātajām summām"
 • Izmaiņas MUN deklarācijās sagatavošanā
 • Papildināta skaidrās naudas deklarācijas specifika
 • Profesiju klasifikatora atjaunošana
Publicēts 09.04.2015.
 • Sākumprogramma - saites un datu jaunināšana
 • Izmaiņas maršruta lapu sagatavošanā
 • Jauna PVN deklarācija - Īpašā režīma deklarācija
 • Jaunu PVN likmju veidošana
 • Jauni kodi "Ziņās par darba ņēmējiem" (paternitātes atvaļinājums)
 • Kā atjaunot Profesiju klasifikatoru
 • Izmaiņas partnera datu nolasīšanai no "Firmas.lv"
 • Partneru monitorings
 • Partneru datu salīdzināšana
Publicēts 08.12.2014.
 • Mākoņrisinājumi - plusi un mīnusi
 • EANG datu izmaiņu imports no EDS
 • Jauni kodi izmaksu sarakstā
 • Telema EDDI integrācija Jumī
 • Sākumprogramma - invidualizācija - attēla nomaiņa
 • Windows XP atbalsta pārtraukšana
 • Kam pievērst uzmanību, ja darbs ir ar latu datu bāzi
 • Grāmatvedībā izmantojamais valūtas kurss
 • Gada slēguma grāmatojumi, kontu slēgšana
 • Noapaļošana gada pārskata vajadzībām
 • Darbs ar elektronisko rokasgrāmatu Palīgs
 • Pamatlīdzekļi - kļūdas pārejot uz eiro, nolietojuma aprēķins utml.
 • Atbildes uz jautājumiem - PVN specifikācijas aizpildišanas kļūdas utml
Publicēts 28.05.2014.
 • Kā uzzināt vai ir instalētas jaunākās izmaiņas?
 • Brīdinājuma un pretenziju vēstules
 • Kases orderu masveida izdrukāšana
 • Komandējuma atskaites
 • MUN deklarācija
 • Noliktavas dokumentu veidnes - sagatavošana, rediģēšana, lietošana
 • Finanšu dokumentu apmaksas pārskats - lietošana, datu atlase
 • Apmaksas kontrole
 • Uzņēmuma vadība - lietošana, izmantošana
 • Ekspress atskaites
 • Budžeta tāmes - sastādīšana, izmantošana
 • Valūtas kalkulators mājas lapā
 • Pāreja uz eiro - instrukcijas utml.