Publicēts 15.03.2019.
 • Jānis Segliņš, E-rēķinu centra vadītājs, Omniva Latvija, Elektronisko dokumentu apmaiņa
 • Anda Ziemele, grāmatvedības sistēmu analītiķe, Tildes Jumis, Datu importa/eksporta iespējas dažādos datu avotos
 • Ieva Dimza, pārdošanas vadītāja, Tildes Jumis, Mākoņgrāmatvedības priekšrocības, iespējas un mīti: Tildes Jumis Pro
Publicēts 26.01.2018.
 • Tildes Jumis Personāls
Publicēts 21.11.2015.
 • Pavadzīmju un rēķinu izsūtīšana e-pastā
 • Budžeta kodu izmantošana
 • Masveida patneru nomaiņa finanšu dokumentā
 • Izmaiņas atskaitē "Par nerezidentiem izmaksātajām summām"
 • Izmaiņas MUN deklarācijās sagatavošanā
 • Papildināta skaidrās naudas deklarācijas specifika
 • Profesiju klasifikatora atjaunošana
Publicēts 09.04.2015.
 • Sākumprogramma - saites un datu jaunināšana
 • Izmaiņas maršruta lapu sagatavošanā
 • Jauna PVN deklarācija - Īpašā režīma deklarācija
 • Jaunu PVN likmju veidošana
 • Jauni kodi "Ziņās par darba ņēmējiem" (paternitātes atvaļinājums)
 • Kā atjaunot Profesiju klasifikatoru
 • Izmaiņas partnera datu nolasīšanai no "Firmas.lv"
 • Partneru monitorings
 • Partneru datu salīdzināšana
Publicēts 08.12.2014.
 • Mākoņsrisinājumi - plusi un mīnusi
 • EANG datu izmaiņu imports no EDS
 • Jauni kodi izmaksu sarakstā
 • Telema EDDI integrācija Jumī
 • Sākumprogramma - invidualizācija - attēla nomaiņa
 • Windows XP atbalsta pārtraukšana
 • Kam pievērst uzmanību, ja darbs ir ar latu datu bāzi
 • Grāmatvedībā izmantojamais valūtas kurss
 • Gada slēguma grāmatojumi, kontu slēgšana
 • Noapaļošana gada pārskata vajadzībām
 • Darbs ar elektronisko rokasgrāmatu Palīgs
 • Pamatlīdzekļi - kļūdas pārejot uz eiro, nolietojuma aprēķins utml.
 • Atbildes uz jautājumiem - PVN specifikācijas aizpildišanas kļūdas utml
Publicēts 28.05.2014.
 • Kā uzzināt vai ir instalētas jaunākās izmaiņas?
 • Brīdinājuma un pretenziju vēstules
 • Kases orderu masveida izdrukāšana
 • Komandējuma atskaites
 • MUN deklarācija
 • Noliktavas dokumentu veidnes - sagatavošana, rediģēšana, lietošana
 • Finanšu dokumentu apmaksas pārskats - lietošana, datu atlase
 • Apmaksas kontrole
 • Uzņēmuma vadība - lietošana, izmantošana
 • Ekspress atskaites
 • Budžeta tāmes - sastādīšana, izmantošana
 • Valūtas kalkulators mājas lapā
 • Pāreja uz eiro - instrukcijas utml.
Publicēts 18.02.2014.
 • Izmaiņas saistībā ar eiro ieviešanu
 • Izmaiņas profesiju klasifikatorā
 • Uzņēmma vadība - funkcionalitāte
 • Atskaišu veidošana un saīsnes uz atskaitēm - datu efektīvai un ātrai atlasei un pārbaudei
 • Uzskaites vērtība noliktavas dokumentā
 • Datu imports-eksports no vienas datu bāzes uz otru
 • Eiro valūtu datu bāze - kļūdas, piemēri, utml
 • Apmaksas kontrole, tās nozīme, automātiskā apstrāde
 • Ekspress atskaites
Publicēts 19.11.2013.
 • Datu drošība - kopiju veidošana un glabāšana
 • Datu kopiju veidošana un uzglabāšana Dropbox kontā
 • Eiro ieviešanas Jumī - sagatavošanās darbi un procesi
Publicēts 10.06.2013.
 • Sagatavošanās eiro ieviešanai 
 • Noliktavas dokumentu veidnes darījumiem ar nodokļu apriezto maksāšanu
 • Gateway funkcionalitātes izmantošana
 • Profesiju klasifikatora koda norādīšana atskaitēs
 • PVN specifkācija - biežāk pieļautās kļūdas, specifikācijas eksports uz Microsoft Excel
 • Kontu plāns - eksports uz Microsoft Excel
 • Bilances un PZA eksports uz Excel, summu noapaļošana
 • MUN deklarācija
Publicēts 07.03.2013.
 • Izmaiņas atskaitēs "Ziņojums.." un "Ziņas par DŅ"
 • Izmaiņas Sākumprogrammā
 • Pavadzīmju veidnes
 • Pavadzīmju sistēmas veidlapu noformēšana (logu un paraksti)
 • Avansu uzrādīšana pavadzīmēs
 • Darbinieku rīkojumu veidnes
 • PL rīkojumi un akti
 • Kontēšanas veidnes noliktavas dokumentos
 • Preces svara norādīšana noliktavas dokumentos
 • Kā nolasīt konta izrakstu
 • Budžeta tāmes
 • Atbildes uz jautājumiem
Publicēts 13.11.2012.
 • Tildes Jumis jaunā versija un tās uzstādīšana
Publicēts 20.02.2012.
 • Izmaiņas PVN deklarācijā un PVN1 - būvniecības pakalpojumi
 • Pamatlīdzekļu aktu un rīkojumu veidnes
 • Peļņas vai zaudējumu aprēķina veidnes eksportēšanai EDS, veidnes noformēšana
 • Bilances veidne eksportēšanai EDS, veidnes noformēšana
 • Bilances un PZA eksportes uz EDS
Publicēts 14.07.2011.
 • Ekspress atskaites - realizācija, peļņa
 • Darbinieku rīkojumu veidnes
 • Izmaiņas pavadzīmju izdrukās - saņemto avansu uzrādīšana
 • Bankas konta izraksta imports un apstrāde
 • Dokumentu apmaksas kontrole un masveida apstrāde
 • Summu slēgšana finanšu dokumentos
 • Bankas importēto dokumentu masveida apstrāde
 • Dokumentu noformēšana - reģionālie iestatījumi - to nozīme
 • Darba laika tabeles un grafiki
 • Notikumu nozīme tabelēs
 • Rīkojumu noformēšana
 • Darbinieku kartītes, atvaļinājumi, utml.
 • Darbinieku rīkojumu veidņu izveidošana, modificēšana, izdrukāšana
 • MUN deklarāciju sagatavošana, eksports uz EDS
Publicēts 24.05.2011.
 • Darba ņēmēju kodi 60/61
 • PVN deklarācija - procentuālais sadalījums (auto, reprezentācija) - piemēri
Publicēts 24.02.2011.
 • Izmaiņas PVN deklarācijā un pielikumos - likumdošanas izmaiņas
 • Darba ņēmēji - ieslodzītie, to norādīšana atskaitēs
 • Izmaksas fiziskām personām - jauni ieņēmumu kodi
 • Profesiju klasifikators
 • Ekspress atskaites - realizācija, peļņa
 • Norēķini ar partneriem - atskaišu summu veidošanās principi
 • Dokumentu masveida partnera piešķiršana
 • Dokumentu statusu krāsojums sarakstos
 • Partneru kartītes aizpildīšana izmantojot "Firmas.lv"
 • MUN maksātāju datu apstrāde - noklusētie paziņojumi, nodokļu iestatīšana
 • Izmaiņas finnašu atskaišu atlases nosacījumos
Publicēts 16.07.2010.
 • Bankas konta izrakstu imports un masveida apstrāde
Publicēts 16.05.2010.
 • Parādnieku reģistrs - darbs ar reģistru
 • PVN specifikācijas aizpildīšana, deklarācijas un pielikumu veidošana, masveida apstrāde

Noliktavas dokumenti:

 • Saņemot avansu automātiska grāmatošana
 • Papildizmaksu grāmatošana pa PVN likmēm
 • Kontējumu uzrādīšaana pavadzīmju izdrukās
 • Pavadzīmju izdruku noformēšana

Izmaksas fiziskām personām:

 • Izmaksu saraksti
 • Dividenžu izmaksa
 • Maksājumu uzdevumu veidošana no izmaksu sarakstiem

Izmaiņas partneru kartītē:

 • Debeta/kredītu parāda dokumentu saraksti
 • Parādu administrēšana
 • Brīdinājuma/pretenzijas vēstules
 • Partnera bloķēšana
 • Vēstuļu masveida izdrukāšana