Grāmatvežu pēcpusdiena 2015 Februāris
Publicēts 02.02.2015. Kategorija: Tildes Jumis
  • Telema - elektronisko dokumentu datu aprite
  • Gada pārskata sagatavošanās darbi Jumī: debitoru/kreditoru datu salīdzināšana utml.
  • Izmaiņas vidējās izpeļņas aprēķinā Jumī
  • Izmaiņas algu sarakstos - saglabājamā darba alga utml.
  • Pamatlīdzekļi nolietojums, grāmatvedības datu pārņemšana - ko darīt ar PL kartītēm?)
  • Bilances sagatvošana - soļi, nosacījumi, kontu slēģšana utml.
  • Bilances un PZA eksports uz Microsoft Excel. datu noapaļošana GP vajadzībām