Tildes Jumja 2011 Jūlija izlaidums
Publicēts 14.07.2011. Kategorija: Tildes Jumis
 • Ekspress atskaites - realizācija, peļņa
 • Darbinieku rīkojumu veidnes
 • Izmaiņas pavadzīmju izdrukās - saņemto avansu uzrādīšana
 • Bankas konta izraksta imports un apstrāde
 • Dokumentu apmaksas kontrole un masveida apstrāde
 • Summu slēgšana finanšu dokumentos
 • Bankas importēto dokumentu masveida apstrāde
 • Dokumentu noformēšana - reģionālie iestatījumi - to nozīme
 • Darba laika tabeles un grafiki
 • Notikumu nozīme tabelēs
 • Rīkojumu noformēšana
 • Darbinieku kartītes, atvaļinājumi, utml.
 • Darbinieku rīkojumu veidņu izveidošana, modificēšana, izdrukāšana
 • MUN deklarāciju sagatavošana, eksports uz EDS