Tildes Jumja 2013 Marta izlaidums
Publicēts 07.03.2013. Kategorija: Tildes Jumis
 • Izmaiņas atskaitēs "Ziņojums.." un "Ziņas par DŅ"
 • Izmaiņas Sākumprogrammā
 • Pavadzīmju veidnes
 • Pavadzīmju sistēmas veidlapu noformēšana (logu un paraksti)
 • Avansu uzrādīšana pavadzīmēs
 • Darbinieku rīkojumu veidnes
 • PL rīkojumi un akti
 • Kontēšanas veidnes noliktavas dokumentos
 • Preces svara norādīšana noliktavas dokumentos
 • Kā nolasīt konta izrakstu
 • Budžeta tāmes
 • Atbildes uz jautājumiem