26. novembrī

Ekipējums
gudram vadītājam


Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē (11. stāvā)

 

Gudram vadītājam

Par konferenci

Otrā uzņēmuma vadības konference “Ekipējums gudram vadītājam” norisināsies 2015. gada 26. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē (11. stāvā). Konferencē varēsiet iegūt informāciju, jaunas zināšanas un pieredzi, kurā dalīsies Latvijas spožākie profesionāļi un dažādu jomu pārstāvji, atklājot efektīvākos paņēmienus, kā jūsu uzņēmums var sekmīgi augt un attīstīties.

Būt par vadītāju nozīmē būt nemitīgā pārmaiņu, izaicinājumu, attīstības un mācīšanās procesā. Gudrs vadītājs ir tāds, kurš prot veiksmīgi attīstīt savu biznesu un veido uzņēmumam lojālu komandu. Gudrs vadītājs ir stratēģis, novators, administrators, savas jomas speciālists un komunikācijas virtuozs vienā personā, kurš māk izvirzīt mērķus un vadīt, ir atvērts jaunām idejām, pārzina finanšu darbības, seko līdzi nozares jaunumiem, ir enerģijas pārpilns, paškritisks un... vēl un vēl... Tas ir daudzu dažādu personisko īpašību un pieredzes kopums.

Vadītāja veiksmes atslēga ir gudri izmantot daudzveidīgu “ekipējumu”: dažādas metodes, modeļus, rīkus un IT risinājumus, kas atbalsta ne tikai grāmatvedību, bet gandrīz visus uzņēmuma procesus – komunikāciju, mārketingu, pārdošanu, datu uzskaiti, glabāšanu un analīzi, resursu pārvaldību un ne tikai. Gudrs vadītājs ir nodrošinājies ar gudru ekipējumu, lai varētu attīstīt savu biznesu.

Kādi ir mūsdienīgākie efektīvas vadīšanas rīki, metodes un tendences? Kāda ir uzņēmuma jēga? Kā vadīt efektīvāk? Ko tieši iekļaut sava biznesa ekipējumā? Uz šiem jautājumiem jums atbildes sniegs sistēmas Tildes Jumis rīkotā uzņēmuma vadības konference. Šī ir ekskluzīva iespēja Latvijas uzņēmumu vadītājiem uzzināt aktualitātes un uzkrāt jaunas zināšanas sava biznesa veiksmīgai attīstībai.

Norises laiks:

26. novembris plkst. 12.30 – 18.00

Norises vieta:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas korē (11. stāvā) Mūkusalas ielā 3, Rīgā

Ja vēlaties būt starp pirmajiem, kas gudri ekipējies, lai veiksmīgi attīstītu savu uzņēmumu mainīgajā biznesa vidē, piesakiet savu dalību līdz 24. novembrim!

Iepriekšējā konference

Lasīt vairāk

Programma

12:30 - 13:00

Dalībnieku reģistrācija

13:00 - 13:10

Andrejs Vasiļjevs. Ievadvārdi

13:10 - 13:40

Viesturs Slaidiņš. Mākoņrisinājumi biznesā: nākotne vai tagadne? Prezentācija

13:40 - 14:00

Nelda Janoviča. Efektīva komunikācija starp uzņēmuma vadītāju un grāmatvedi. Prezentācija

14:00 - 14:45

Kaspars Kauliņš. Uzņēmuma jēga. Prezentācija

14:45 - 15:00

Diāna Čunčule. Kā valoda veido pirmo iespaidu par uzņēmumu? Prezentācija

15:00 - 15:20

Kafijas pauze

15:20 - 16:05

Reinis Upenieks. Emocionālā inteliģence. Prezentācija

16:05 - 16:20

Ilze Lapiņa. Uzvaras sportā un biznesā. Prezentācija

16:20 - 16:40

Kafijas pauze

16:40 - 16:55

Rihards Kalniņš. Kā runāt klientu valodā jeb Daudzvalodu komunikācijas nozīme eksporta tirgu iekarošanai. Prezentācija

16:55 - 17:40

Roberts Ķīlis. Nudging – ikdienas izvēļu arhitektūra, kā pamudināt uz saprātīgu rīcību. Prezentācija

17:40 - 18:00

Noslēgums/sarunas pie vīna

 

Bildes no pasākuma

Runātāji

Kaspars Kauliņš

Biznesa attīstības un personāla vadītājs, vadības konsultants un treneris ar vairāk nekā 20 gadu starptautisku pieredzi. Studējis politikas zinātnes un salīdzinošo valodniecību, zināšanas papildinājis Londonas Biznesa skolā. Karjeras laikā bijis starptautiskā biznesa attīstības direktors, globālais un reģionālais personāla direktors, talantu vadības, personāla attīstības un darba izpildes vadītājs. Izveidojis SIA “Fontes Latvija”, bijis padomes priekšsēdētājs, izpilddirektors un vecākais konsultants. Tagad lasa lekcijas Rīgas Ekonomikas augstskolā un ir kompānijas “Pedersen & Partners” klientu direktors. Vada kursus stratēģiskās, pārmaiņu un personāla vadības jomā.

Nelda Janoviča

Sertificēta nodokļu konsultante, zvērināta revidente, sertificēts koučs. SIA “Audita grupa”, SIA “Nodokļu Konsultatīvais Birojs” īpašniece. Vairāk nekā 20 gadu darba pieredze finanšu, grāmatvedības un nodokļu vadības jomā, pieredze VID audita darba vadīšanā un organizēšanā, labi pārzina nodokļu, finanšu un ekonomiskos vadības procesus uzņēmumos. Vairāk nekā 10 gadu pozitīva prakse revīziju, grāmatvedības pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā. Vada seminārus sadarbībā ar SIA “Lietišķās informācijas dienests” un LZRA, grāmatvedības kursu pasniedzēja Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā (LZRA) un rakstu autore grāmatvedības uzskaites un nodokļu jomā.

Reinis Upenieks

Praktizējošs psihologs, pasniedzējs un konsultants, specializējies organizāciju un veselības psiholoģijas jomā. Ieguvis psihologa izglītību un profesionālo kvalifikāciju. Zināšanas regulāri papildina gan Latvijā, gan ārpus tās, līdzdarbojoties dažādos pētniecības projektos, piedaloties konferencēs un apmeklējot kursus. Bijis personālvadības konsultants un apmācību vadītājs, kā arī direktora vietnieks. Tagad ir praktizējošs psihologs un supervizors, kvalitātes un pacientu drošības konsultants Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, sagatavo un vada tālākizglītības programmas un materiālus Rīgas Stradiņa universitātē. Ir “de Bono Thinking Systems” (iepriekš APTT) sertificēts treneris. Vairāku organizāciju biedrs un zinātnisko publikāciju autors. Vada kursus personālvadības, komunikācijas, klientu apkalpošanas, komandas saliedēšanas un organizācijas efektivitātes jomā.

Roberts Ķīlis

Eksperts, konsultants, lektors un profesors ar starptautisku pieredzi, kā arī nozīmīgu publikāciju autors. Kembridžas Universitātē ieguvis filozofijas doktora (Dr.phil.) grādu. Guvis arī praktisko pieredzi pētnieciskajā darbā. Ticis piesaistīts kā konsultants gan Labklājības ministrijā un Pasaules Bankas pārstāvniecībā Latvijā, gan arī dažādu uzņēmumu valdēs. Bijis LR izglītības un zinātnes ministra ārštata konsultants, vadošais pētnieks “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorijā”, izglītības un zinātnes ministrs, Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzējs, Latvijas Universitātes lektors un Rīgas Franču liceja skolotājs. Saņēmis LDDK atzinību un LR Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu. Tagad ir asociētais profesors Rīgas Ekonomikas augstskolā. Vada kursus par stratēģiju veidošanu, komunikāciju, argumentācijas un pārliecināšanas tehnoloģiju, kā arī pētījumu un datu analīzes izmantošanu vadības lēmumu pieņemšanā.

Andrejs Vasiļjevs

Uzņēmuma “Tilde” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Rūpējoties par latviešu valodas vietu moderno tehnoloģiju vidē, viņa vadībā 23 gadu laikā Tildē ir radīti un attīstīti tādi Latvijā populāri digitālie risinājumi kā Tildes Birojs, letonika.lv, Tildes Jumis, kā arī starptautiskajā vidē atzītas valodu inovācijas mašīntulkošanas, terminoloģijas un lokalizācijas jomā. 2010. gadā ieguvis datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu. Andrejs Vasiļjevs piedalās Latvijā sabiedrībai būtisku jautājumu risināšanā valodu tehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju nozarēs. Ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) valdes loceklis, Valsts valodas komisijas loceklis, UNESCO programmas “Informācija visiem” (IFAP) starpvalstu biroja loceklis, Eiropas Valodas resursu asociācijas (ELRA), Daudzvalodu Eiropas tehnoloģiju alianses META-NET, kā arī LT-Innovate valdes loceklis. Sarakstījis virkni publikāciju par valodas tehnoloģiju un informācijas sabiedrības jautājumiem.

Viesturs Slaidiņš

Tildes Uzņēmumu vadības mākoņrisinājuma biznesa vadītājs. 10 gadu darba pieredze grāmatvedības, finanšu un uzņēmuma vadības risinājumu izstrādē. Tildē vada jaunā mākoņpakalpojuma Tildes Jumis Pro attīstību. Drīzumā iegūs MBA grādu Rīgas Biznesa skolā.

Diāna Čunčule

Tildes valodas sistēmu biznesa vadītāja. Ikdienā attīsta dažādus valodu risinājumus un rūpējas par vienu no populārākajiem programmproduktiem Latvijā – Tildes Biroju. Kopā ar komandu strādā pie tā, lai mūsu valodai būtu pieejamas tikpat plašas tehnoloģiskās iespējas kā lielajām valodām, kas ļautu nodrošināt pilnu latviešu valodas un svešvalodu atbalstu digitālajā vidē.

Ilze Lapiņa

Tildes Uzņēmumu vadības sistēmu biznesa attīstības vadītāja. Vairāk nekā 20 gadu darba pieredze Tildē, vadot Tildes Jumja attīstību un veidojot to par populārāko grāmatvedības uzskaites sistēmu Latvijā. Kopā ar komandu īstenotas vairākas būtiskas tehnoloģiskas izmaiņas, piemērojot Tildes Jumi jaunākajām prasībām IT jomā un ieviešot eiro. Ilze Lapiņa ir rogaininga entuziaste, viena no Latvijas pārstāvjiem Starptautiskās rogaininga federācijas padomē.

Rihards Kalniņš

Tildes mašīntulkošanas un terminoloģijas grupas biznesa attīstības vadītājs. Bieži uzstājas Eiropas valodas tehnoloģiju nozares konferencēs. Viņa raksti par valodu un kultūru ir publicēti dažādos starptautiskos un Latvijas izdevumos, ieskaitot The Guardian, The Morning News, Rīgas Laiks un airBaltic žurnālu. Rihards ir ieguvis grādu filozofijā DePaul universitātē Čikāgā, un viņš ir bijis Fulbraita stipendiāts.

Kontaktinformācija: gudramvaditajam@tilde.lv , +371 67 805 713