25. oktobrī

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (1. stāvā)

Par konferenci

Norises laiks: 25. oktobris, no plkst. 12:30 – līdz plkst. 18:00

Norises vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ziedoņa zāle (1. stāvs), Mūkusalas iela 3, Rīga

Reģistrācijas maksa: 50 EUR + PVN

Uz tikšanos konferencē!

Viena no veiksmīga uzņēmuma panākumu atslēgām ir profesionāls un zinošs grāmatvedis, jo grāmatveža profesija nav saistīta tikai ar mehānisku uzskaiti. Ikviens uzņēmuma vadītājs priecātos par grāmatvedības speciālistu, kurš spēj analizēt uzņēmuma finansiālo situāciju, piedāvāt optimizācijas risinājumus un piedalīties biznesa izaugsmē.

Gudram grāmatvedim ir ne tikai formāli jāpārzina savs darbs un likumi, bet arī regulāri jāseko līdzi aktualitātēm, izmaiņām un tehnoloģiju attīstībai. Mūsdienās grāmatvedim jāprot darboties elastīgi, jāzina jaunākās tendences un jāspēj reaģēt uz daudzajām pārmaiņām.

Konferencē “Gudram grāmatvedim” finanšu un grāmatvedības jomas profesionāļi varēs gūt jaunas un noderīgas zināšanas par grāmatvedības uzskaiti, nodokļiem, finansēm un to pārvaldību – vienkopus visu nepieciešamo informāciju, kas gudram grāmatvedim palīdzēs darīt savu darbu pilnvērtīgi un kvalitatīvi.

Nozares vadošie eksperti konferencē sniegs pārliecinošus skaidrojumus un atbildes uz visdažādākajiem grāmatvedības, nodokļu un finanšu jautājumiem.

Programma

11:30 - 12:30

Dalībnieku reģistrācija un sarunas pie kafijas tases

Iespēja iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un izmēģināt tās

12:30 - 12:50

Konferences atklāšana

12:50 - 13:15

EDS nākotnes perspektīvas Prezentācija

Vita Narnicka

13:15 - 13:40

Būtiskākās izmaiņas grāmatvedības jomā ar 2017. gadu: gada pārskati, maksātnespēja, dokumentu glabāšanas laiks u.c. Prezentācija

Anda Ziemele

13:40 - 14:00

Galvenās atšķirības starp revīziju un ierobežoto pārbaudi Prezentācija

Marija Kaņepe

14:00 - 14:45

Kafijas pauze un sarunas

Iespēja iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un izmēģināt tās

14:45 - 15:05

Paneļdiskusija: Nākotnes tehnoloģijas un jaunākās tendences grāmatvežu ikdienā

Viesturs Slaidiņš, Anita Gaile, Zanda Bērziņa, Oskars Krastiņš

15:05 - 15:30

Ziņojumu iesniegšana Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam ar e-pakalpojuma palīdzību Prezentācija

Ligita Pula

15:30 - 15:55

Uzņēmējdarbības sākšanas un mazās uzņēmējdarbības ekosistēma: turpmākie atbalsta stimuli Prezentācija

Kristaps Soms

15:55 - 16:20

Minimālais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts Prezentācija

Anita Jakseboga

16:20 - 16:45

Kafijas pauze un sarunas

Iespēja iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un izmēģināt tās

16:45 - 17:05

Grāmatvedība rīt: izaicinājumi un tendences Prezentācija

Viesturs Slaidiņš

17:05 - 17:30

Grāmatveža profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Prezentācija

Raivis Štrauss

17:30 - 17:50

Konferences noslēgums

Runātāji

Viesturs Slaidiņš

Tildes Uzņēmumu vadības mākoņrisinājuma biznesa vadītājs. 10 gadu darba pieredze grāmatvedības, finanšu un uzņēmuma vadības risinājumu izstrādē. Tildē vada Tildes Jumis produktu un mākoņpakalpojuma Tildes Jumis Pro attīstību. Ieguvis MBA grādu Rīgas Biznesa skolā.

Marija Kaņepe

Latvijas Universitātē iegūta augstākā izglītība grāmatvedības specialitātē, maģistra grāds sabiedrības vadībā un bakalaura grāds tiesību zinātnē. Darbs vienmēr bijis saistīts ar skaitļiem kā tirdzniecības ekonomistei, grāmatvedei un no 1995. gada kā zvērinātai revidentei. Kopš 2003. gada zvērinātās revidentes profesionālā darbība tiek savienota ar maksātnespējas procesa administratores darbu.

Kristaps Soms

EM Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors. Ieguvis izglītību ekonomikā un vadībā, studējis Latvijas Universitātes doktorantūrā, papildinājis zināšanas arī jurisprudencē. Strādājis LR Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā. Kopš 2015. gada darbojas Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamentā. Kristapa Soma profesionālā pieredze aptver likumdošanas projektu un politikas izstrādi, stratēģisko plānošanu, funkciju un personāla auditu, budžeta plānošanu un kontroli. Vadot Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamentu, rūpējas par uzņēmējdarbības, arī mikrouzņēmējdarbības, vides uzlabošanu.

Raivis Štrauss

Apdrošināšanas nozarē strādā kopš 2005.gada. Kopš 2010.gada strādā ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produktu attīstību vienā no vadošajām apdrošināšanas kompānijām Baltijā – AAS “BTA Baltic Insurance Company” . Atbildīgs arī par grāmatvežu profesionālās atbildības apdrošināšanas produktu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Ikdienā nodarbojas ar apdrošināšanas produkta pielāgošanu klientu individuālajām vēlmēm, kas nereti ir plašākas, kā MK noteikumos noteiktās obligātās apdrošināšanas minimālās prasības.

Anda Ziemele

Tildes grāmatvedības sistēmu analītiķe. 20 gadu darba pieredze grāmatvedības un finanšu jomā, ISO sertificēta grāmatvede. Tildē nodarbojas ar Tildes Jumis produktu attīstību, vada seminārus un apmācību programmas.

Anita Gaile

Pārmaiņu arhitekte, cilvēkresursu vadības speciāliste. Palīdz cilvēkiem un uzņēmumiem augt, attīstīties un sasniegt vēl vairāk, atbalstot viņus pārmaiņās, vadības kompetenču pilnveidošanā un personālvadības risinājumos. Studē doktorantūrā biznesa vadību un pēta modernās karjeras.

Ligita Pula

LR Prokuratūras pārraudzībā esošā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta Sistēmu analīzes nodaļas vadītāja. Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvusi augstāko izglītību ekonomikā. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestā strādā 17 gadus, kopš 2012. gada plāno un koordinē IT attīstības projektu izpildi iestādē. Ligita Pula ir vadījusi seminārus par e-pakalpojuma “Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem” lietošanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, kā arī ir uzstājusies un piedalījusies starptautiskās konferencēs par starptautisko sadarbību starp izlūkošanas iestādēm.

Vita Narnicka

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora vietniece un Informātikas pārvaldes direktore. Ieguvusi maģistra grādu inženierzinātnēs. Eksperte e-pārvaldes un datu drošības jautājumos. Vairākkārt uzstājusies semināros un konferencēs, skaidrojot VID piedāvātos elektroniskos pakalpojumus, tendences e-pārvaldē un labo praksi, kā droši glabāt informāciju.

Oskars Krastiņš

Tehnoloģiju eksperts un entuziasts. Produktu izpētes un attīstības vadītājs uzņēmumā “Telia Latvija”. Ikdienā seko līdzi IT tirgus izmaiņām, pēta uzņēmumu vajadzības un attīsta mākoņpakalpojumus. 20 gadu darba pieredze informāciju tehnoloģiju jomā uzkrāta, strādājot gan valsts, gan privātajā sektorā, gan privātajā biznesā – LR Iekšlietu ministrijā, Baltijas Xerox pārstāvniecībā, A/S Gjensidige Baltic apdrošināšanā.

Zanda Bērziņa

Grāmatvedības aģentūras SIA “Kamelota” valdes locekle. Grāmatvedības jomā strādā kopš 1997. gada. 2002. gadā ieguvusi Grāmatvežu sertifikācijas centra izsniegtu Kompetences sertifikātu. 2016. gadā iegūts arī LRGA profesionālā grāmatveža sertifikāts.