13.01.2011.

20. janvārī sabiedrības Tilde valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs uzstāsies Londonā rīkotajā samitā par modernās Ziemeļeiropas ekonomikas izaicinājumiem, kur iepazīstinās ar iniciatīvu Valodu krasts.
Andrejs Vasiļjevs samitā piedalīsies Latvijas Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadītās delegācijas sastāvā. Samitā pulcēsies Lielbritānijas, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu premjeri un pārstāvji no biznesa un nevalstiskā sektora, lai neformālā gaisotnē apspriestu inovatīvas pieejas ekonomikas attīstībai un dzīves kvalitātes celšanai.
Tildes valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs pārstāvēs Latviju samita sesijā Tehnoloģijas un inovācijas, kurā prezentēs starptautisko valodu tehnoloģiju iniciatīvu Valodu krasts.
Valodu krasts ir vērienīga iniciatīva ar mērķi latviešu un citas skaitliski nelielās valodas nostiprināt mūsdienu informācijas tehnoloģijās. Tās patrons ir Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, bet attīstību koordinē ministru darba grupa. Iniciatīvas ietvaros tiek attīstīti sadarbības projekti starp dažādu valstu pētniekiem un uzņēmumiem, lai izstrādātu tādas perspektīvas tehnoloģijas kā kvalitatīva mašīntulkošana, automatizēta informācijas satura analīze, runas tulkošana mobilajās ierīcēs u.c. Valodu krasta pirmie rezultāti jau guvuši starptautisku atzinību, kas nodrošina tālāku veiksmīgu attīstību.
Iniciatīvas Valodu krasts praktiska īstenošana tika aizsākta 2009. gada beigās, parakstot sadarbības memorandu starp korporāciju Microsoft (Redmonda, ASV) un sabiedrību Tilde. Sekmīgi pabeigti pirmie pilotprojekti, izveidojot angļu-latviešu mašīntulkošanas sistēmu un nostiprinot EuroTermBank.com kā plašāko Eiropas terminoloģijas avotu.
Sabiedrība Tilde guvusi Eiropas Komisijas pētniecības un inovāciju programmu atbalstu vairākiem liela mēroga starptautiskiem valodu tehnoloģiju projektiem, kuros aktīvi piedalās pētnieki un uzņēmumi no visām Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm, Lielbritānijas un vairākām citām Eiropas valstīm.
Vadoša loma iniciatīvas Valodu krasts īstenošanā ir Informācijas tehnoloģiju (IT) kompetences centram, kurā apvienojušās Latvijas vadošās zinātniskās institūcijas un IT uzņēmumi.
Valodu krasta īstenošana apliecina, ka Latvijai ir iespējas kļūt par Eiropas un pasaules mēroga līderi ekonomikai un sabiedrībai būtiskajā mazo valodu tehnoloģiju attīstībā.