13.12.2010.

Pirmdien, 13.decembrī radio SWH studijā tiešajā ēterā sacentās 4 finālisti, kuri uzrādīja labākos rezultātus interneta erudīcijas konkursā „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!”. Konkursu Latvijas bibliotēkās ik gadu rīko sabiedrība „Tilde” un valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”, šoreiz kopā ar portālu www.ParSportu.lv un sadarbībā ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
Iespēju piedalīties fināla izspēlē un sacensties par galveno balvu – apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē - izcīnīja Daudzeses pamatskolas bibliotekāre Ruta JANKOVSKA, Valkas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāre Aija RUDĪTE, Olaines bibliotēkas Bērnu nodaļas lasītāja Madara GASPAROVIČA un Aizkraukles pilsētas bibliotēkas lasītāja Inga ZIEDIŅA. Par konkursa uzvarētāju kļuva Valkas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāre Aija RUDĪTE, bet papildkartā ceļazīmi izcīnīja Aizkraukles pilsētas bibliotēkas lasītāja Inga ZIEDIŅA.

Tika nosaukta Latvijas aktīvākā bibliotēka – Balvu novada Vectilžas pagasta bibliotēka , no kuras konkursā piedalījās procentuāli lielākais dalībnieku skaits – 12%. Arī aktīvākās bibliotēkas vadītāja – bibliotekāre Ina Skrima balvā saņēma ceļazīmi braucienam uz Eiroparlamentu Briselē.

Konkurss „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!” norisinājās no 15. novembra līdz 6.decembrim, un tajā kopskaitā piedalījās 1354 dalībnieki no 344 bibliotēkām visā Latvijā.
Dalībnieki konkursā startēja vienā no trīs līgām atbilstoši savam statusam – skolēnu, bibliotēku lasītāju vai bibliotekāru līgā. Katras līgas ietvaros notika savstarpēja individuāla sacensība, un konkursa trijās kārtās tika noteikti līgu uzvarētāji katrā reģionā. Finālisti balvās saņēma žurnāla „GEO” gada abonementu, grāmatas no Izdevniecības „Pētergailis”, žurnāla „Rīgas laiks” gada abonementu, Kino kartes no „Kinoreklāmas aģentūras Pirmā Līnija”, kā arī Tildes Biroja mājas versiju.
Konkursa laureāti ir:
AUSTRUMU reģionā:
• BIBLIOTEKĀRU līgā – Bebrenes pagasta tautas bibliotēkas bibliotekāre Emma MALAHOVSKA,
• BIBLIOTĒKU LASĪTĀJU līgā – Dunavas pagasta Dunavas bibliotēkas lasītājs Uģis VARSLAVĀNS,
• SKOLĒNU līgā – Bebrenes pagasta tautas bibliotēkas lasītāja Karīna BIDZĀNE.
RIETUMU reģionā:
• BIBLIOTEKĀRU līgā – Ventspils Galvenās bibliotēkas bibliotekāre Līga IRBE,
• BIBLIOTĒKU LASĪTĀJU līgā – Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēkas lasītāja Dita BĀRDIŅA,
• SKOLĒNU līgā – Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēkas lasītājs Dairis PESKOPS.
DIENVIDU reģionā:
• BIBLIOTEKĀRU līgā – Daudzeses pamatskolas bibliotēkas bibliotekāre Ruta JANKOVSKA,
• BIBLIOTĒKU LASĪTĀJU līgā – Olaines pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas lasītāja Madara GASPAROVIČA,
• SKOLĒNU līgā – Olaines pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas lasītājs Miks MŪRNIEKS.
ZIEMEĻU reģionā:
• BIBLIOTEKĀRU līgā – Valkas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāre Aija RUDĪTE,
• BIBLIOTĒKU LASĪTĀJU līgā – Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiālibliotēkas lasītāja Sigita SARMULE,
• SKOLĒNU līgā – Valkas novada Centrālās bibliotēkas lasītāja Ginta KOZLOVSKA.

Par letonika.lv
Letonika.lv ir uzziņu un tulkošanas interneta pakalpojums ar plašu digitālo enciklopēdiju, vārdnīcu un terminu klāstu latviešu valodā, kas kopā aptver apmēram 36 500 enciklopēdiskas uzziņu informācijas šķirkļu un 5 500 attēlu, vairāk nekā 145 000 terminu tulkojumu un skaidrojumu, tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas ar 446 727 vārdiem un izteicieniem.
Te atradīsiet informāciju par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu, cilvēkiem, novadiem.
Enciklopēdiju un vārdnīcu saturs veidots sadarbībā ar autoritatīviem nozaru speciālistiem, visa informācija ir apkopota vienā vidē un ērti atrodama ar tam speciāli radītu meklētāju, kas ‘saprot’ latviešu valodu.
Letonika.lv ir sabiedrības Tilde veidotais un uzturētais latviskais uzziņu un tulkošanas portāls.

Par v/a „Kultūras informācijas sistēmas”
V/a „Kultūras informācijas sistēmas” ir Kultūras ministrijas aģentūra, kuras misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. Projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros lasītājiem tiek piedāvāta iespēja lietot daudzveidīgas elektroniskās datu bāzes, interneta enciklopēdijas un pilnu tekstu žurnālus par dažādām nozarēm gan latviešu, gan angļu valodā. Abonēšanas maksas šīm bibliotēkām daļēji sedz aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”.

Par Sabiedrību “Tilde”
Tilde ir vadošais plaša lietojuma programmatūras izstrādātājs Baltijas valstīs. Tilde ir dibināta 1991. gadā Rīgā, tajā strādā 91 darbinieks, uzņēmumam ir biroji arī Viļņā un Tallinā. Galvenie Tildes darbības virzieni ir datoratbalsta izstrāde latviešu valodai, datorprogrammu lokalizācija, grāmatvedības un uzņēmuma vadības programmatūra, informatīvie un video pakalpojumi internetā.

Informatīvais atbalstītājs:
Radio SWH