07.10.2010.

Rīgā, no 7.-8.oktobrim notiek ceturtā starptautiskā konference Baltic HLT 2010, ko organizē sabiedrība Tilde un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.

Starptautisko valodu tehnoloģiju konferenci organizē Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LU MII) un sabiedrība Tilde. Tā ir kļuvusi par vadošo zinātnisko konferenci datorlingvistikas jomā Baltijā, kura pulcē zinātniekus, tehnoloģiju izstrādātājus un lietotājus gan no Baltijas valstīm, gan citām Eiropas valstīm. Šī ir jau ceturtā konference, iepriekšējās notika Rīgā (2004), Tallinā (2005) un Viļņā (2007).

Konferences galvenais mērķis ir iepazīstināt ar jaunākajiem pētījumiem dabisko valodu apstrādē, veicināt jaunu ideju apmaiņu, radīt zinātnisku diskusiju starp datorzinātņu un valodniecības pētniecības iestādēm gan Baltijas valstīs, gan arī citās pasaules valstīs, veicinot kopīgu zinātnisku sasniegumu īstenošanu un starptautisku sadarbību.

„Konferences starptautiskais vērsums ir ļoti nozīmīgs tehnoloģiju attīstībai, valodu un kultūru daudzveidības stiprināšanai virtuālajā telpā, pētniecības un industrijas sadarbībai,” atzīmē prof. Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministre.

„21. gadsimtā valodas tehnoloģijām ir kritiska loma valodas attīstībā un dzīvotspējā. Rīgas konference nostiprinās Baltijas un citu valstu sadarbību, lai veicinātu mūsu valodu tehnoloģisko attīstību,” norāda prof. Andrejs Veisbergs, Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs.

Konference iepazīstinās ar valodniecības un datorzinātņu pētnieku nozīmīgākajiem sasniegumiem datorlingvistikas jomā. Konferences rakstu tēzes anonīmā vērtēšanā atlasījusi respektabla starptautiska programmkomiteja no vadošajiem Eiropas datorlingvistiem. Rakstu krājumu publicējusi Nīderlandes izdevniecība IOS Press.

LU MII ir vadošais datorlingvistikās pētniecības institūts Latvijā, viens no Eiropas valodas tehnoloģiju infrastruktūras CLARIN veidotājiem. Sabiedrība Tilde vada vērienīgus ES mašīntulkošanas attīstības projektus ACCURAT (FP7) un LetsMT! (ICT-PSP). Gūti pirmie nozīmīgie panākumi iniciatīvas „Valodu krasts” ietvaros, lai Latvija kļūtu par Eiropas mēroga izcilības centru valodas tehnoloģiju jomā. Latvijas Universitāte, RTU, sabiedrība Tilde un virkne citu pētniecības centru un IT uzņēmumu septembrī izveidojuši IT Kompetences centru, kas pētīs valodas tehnoloģijas un biznesa procesu analīzi.

Konference Baltic HLT 2010 tiks atklāta Rīgas Juridiskās augstskolas telpās Strēlnieku ielā 4, 7.oktobrī plkst. 10.00. Plašāka informācija par konferenci: www.lumii.lv/hlt2010.