06.01.2011.

Ikviens Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģiona entuziasts un patriots, piedaloties projektu konkursā „TAKAS”, tiek aicināts veidot savas Latvijas takas, atklājot savas dzimtās vietas un sava novada skaisto, vērtīgo, sev tuvo un interesanto. Īpaši aicinām iesaistīties jauniešus.
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu projektu konkursu izsludina sabiedrības Tilde veidotais un uzturētais interneta portāls www.letonika.lv. Projekta partneris ir v/a „Kultūras informācijas sistēmas” . Projekta mērķis ir izveidot Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģioniem atsevišķi un Latvijai kopumā vienojošu kultūras karti – TAKAS – sociālu vietni, kurā paši reģionu iedzīvotāji – gan skolu jaunieši, gan viņu domubiedri ir tie, kuri veido skatījumu uz savas apkārtnes kultūrvidi, raksta mūsdienu vēsturi un atspoguļo to vidi, kurā mīt, satiekas, izklaidējas, izglītojas un arī paši veido. Izceļot katra novada vai pilsētas unikalitāti, taps vienojoša mūsdienu TAKU kultūrkarte, kurā fiksētu faktu, fotogrāfiju, video materiālu, audio ierakstu un stāstu formā ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespēja atstāt savu liecību un skatu. Projekta mērķis ir nedublēt jau plašsaziņas līdzekļos esošu informāciju, bet izcelt to būtisko, kas katram ir īpašs, piemēram, manas saulrieta, pastaigu vai skatu vietas, alternatīvie klubi, ekstrēmo sporta veidu trases, amatu darbnīcas, vietas ar īpašu vēsturi, unikālās kultūras dzīves personības, dabas objekti, sakoptākās vietas uc – tās ir tikai dažas no TAKU projekta piedāvātajām tēmām. Projekta rezultātā radītās Latvijas TAKAS tiks publicētas portālā letonika.lv un būs bez maksas pieejamas ikvienam interneta lietotājiem. Konkurss tiek izsludināts atsevišķi Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionos. Pirmajā projekta „TAKAS” konkursa kārtā aicinām pieteikties projekta KURATORUS – sadarbības partnerus reģionos. Katrā Latvijas reģionā tiks izvēlēts viens kurators. Aicinām pieteikties izglītības sistēmas darbiniekus, bibliotekārus un citus kultūras dzīves organizatorus, kuri spēj nodrošināt veiksmīgu projekta norises koordinēšanu, veicināšu un vērtēšanu sava reģiona ietvaros. Otrajā projekta „TAKAS” konkursa kārtā – TAKU veidošanā – tiek aicināts iesaistīties ikviens Latvijas iedzīvotājs individuāli vai veidojot darba grupas. Atsevišķā kategorijā tiks veicināti un vērtēti jauniešu iesniegtie projekti. Latvijas bibliotēkas aicinām kļūt par projekta kontaktpunktiem un atbalstīt lasītājus, nozīmīga satura apkopošanā. Kvalitatīvākās kultūrvides TAKAS tiks publicētas arī Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. Konkursa termiņi. Kuratoriem projektu pieteikšanās termiņš tiek noteikts 2011. gada 31. janvāris. Dalībnieku pieteikšanās un iesaistīšanās projektā un projekta realizēšanas termiņš tiek noteikts noteikta no 2011. gada 1. februārim līdz 1. maijam. Projektu izvērtēšana tiek noteikta līdz 2011.gada 15.maijam. Rezultātu apkopošana un publicēšana tiek noteikta līdz 2011. gada 1. jūnijam Projektu iesniegšana. Projektu pieteikumi Kuratoriem pēc konkursa izziņošanas līdz 2011. gada 31. janvārim jāiesniedz SIA Tilde, nosūtot pa pastu (pasta zīmogs 31. janvāris) vai uz e-pastu: e-pastue-pastu: letonika@tilde.lv. Projektu pieteikumi Dalībniekiem pēc konkursa izziņošanas jāiesūta SIA Tilde uz e-pastu: letonika@tilde.lv. vai jāreģistrē www.letonika.lv mājas lapā – sadaļā „JAUNIEŠU TAKAS. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas Kurzemes, Zemgales un Vidzemes reģionu interneta mājas lapās, kā arī organizatora www.letonika.lv mājas lapā - sadaļā „JAUNIEŠU TAKAS”. Atbilstoši projekta nolikumam, projekta KURATORAM tiks piešķirts atalgojums. Veiksmīgākie projekta dalībnieki saņems projekta organizētāju, atbalstītāju un sadarbības partneru balvas.