Atvērta latviešu literatūras interneta bibliotēka

Portālā letonika.lv atvērta plašākā latviešu literatūras interneta bibliotēka, kurā jau šobrīd lasāmi 16 autoru 120 pilnteksta darbi 15 000 lappušu apmērā – romāni, lugas, stāsti, dzejoļi u.c. literāro žanru darbi. Interneta bibliotēkā publicēti visi Raiņa un vairākums Rūdolfa Blaumaņa darbu, kā arī Austras Skujiņas, Jāņa Poruka, Jēkaba Janševska, Jāņa Ziemeļnieka, Friča Bārdas, Jāņa Ezeriņa un citu literatūras klasiķu daiļdarbi.

Nodibināta Tāļa Bērča piemiņas balva un stipendija

Rīgā 15. septembrī uz savu pirmo sēdi sanāca un darbu sāka Tāļa Bērča piemiņas balvas komisija. Piemiņas balvu un stipendiju ir nodibinājusi un finansē sabiedrība Tilde, un tā ir veltīta mūžībā pāragri aizgājušā izcilā pedagoga, Latvijas i Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijas (LatSTE) dibinātāja, Ogres ģimnāzijas pedagoga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņai, godinot viņa lielo ieguldījumu Latvijas skolu informātikas attīstībā.

Tildes Biroja 2008 lietotāji saņem pirmo iespēju pakotni

Rīgā, 2008. gada 30. jūlijā Tilde izlaidusi Latvijā populārākās datorprogrammas Tildes Birojs 2008 pirmo iespēju pakotni. Tildes Biroja 2008 lietotājiem pirmā iespēju pakotne sniedz jaunas automatizētās tulkošanas iespējas, būtiski pilnveidotu pareizrakstības pārbaudi un citus uzlabojumus.

Pages