Datorzinību centrs aicina uz mācībām maijā un jūnijā

Datorzinību centrs piedāvā apgūt Tildes Jumi ar Eiropas līdzfinansējumu MMU projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” ietvaros.

Projektā var piedalīties darbinieki no mazajiem un mikro uzņēmumiem, kā arī pašnodarbinātās personas, kas atbilstat projekta kvalifikācijas prasībām:

  • Jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai pašnodarbinātai personai;

  • Darbinieku skaits (kopā ar saistītiem uzņēmumiem) nav vairāk par 50;

  • Nav nodokļu parādu, kas pārsniedz EUR 150;

Kā aprēķināt IIN, ja darbinieks strādā vairākās darba vietās?

Ja darba ņēmējs strādā divās darba vietās, tad algas nodokļa aprēķins būs šāds:

Piemēram, darbinieks strādā pie diviem darba devējiem, kur mēnešalga 1.darba vietā ir 980 euro (ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, ir viena apgādībā esoša persona, bet Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais mēneša neapliekamais minimums netiek piemērots), bet 2.darba vietā – 500 euro

Pages