Vadlīnijas VID uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem

Lai veicinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteikto prasību piemērošanu, Valsts ieņēmumu dienests ir izstrādājis vadlīnijas par likuma prasību praktisku piemērošanu uzraugāmajiem likuma subjektiem. Vadlīnijas izstrādātas atbilstoši grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas stājušies spēkā 2017.gada 9.novembrī.

27.marta uzlabojumi Tildes Jumis Personālā

Šajā Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts: 

- Izstrādāts jauns jauninājuma paziņošanas mehānisms, kurā būs pieejama informācija ar pēdējām veiktajām izmaiņām un labojumiem sistēmā

- Izlaboti atlaišanas vēstures notikuma datumi (iespēja norādīt datumu līdz, kurš norāda pēdējo darba dienu)

21. marta Grāmatvežu pēcpusdienas kopsavilkums

Trešdien, 21. martā norisinājās kārtēja Tildes Jumis grāmatvežu pēcpusdiena.

Semināru klātienē noklausījās aptuveni 300 Tildes Jumja lietotāji, savukārt tiešraidi vēroja ap 900 klientu.

Šoreiz galvenās tēmas bija: 

Parādu risinājumi, tai skaitā fiziskās personas maksātnespējas process. Vieslektors Aivars Rudi 

Tildes Jumis Personāls – atbildes uz jautājumiem. Lektori Viesturs Slaidiņš un Anda Ziemele 

Tildes Jumis Personāls – izaicinājumi un sasniegumi

Tildes Jumja aizsākumi meklējami jau 1994. gadā. Tas vienmēr ir bijis lielisks palīgs grāmatvežu darbā. Gadu gaitā Tildes Jumis ir attīstījies un ticis pārveidots, piedāvājot arvien jaunas iespējas gan grāmatvežiem, gan citiem uzņēmuma darbiniekiem.

Pages