Datorzinību centrs aicina uz mācībām martā

“Datorzinību centrs” piedāvā šādus kursus martā:

Bilance, peļņas vai  zaudējuma aprēķins un budžeta tāmes sistēmā "Tildes Jumis"- 8 akad. st., 16. martā no 9.30 līdz 16.45, cena 85 EUR + PVN

Pieteikties, rakstot uz e-pastu: kursi@dzc.lv, norādot uzņēmuma nosaukumu, dalībnieka vārdu un uzvārdu, kontakttālruni un maksātāja rekvizītus. Papildu informācija: t. 26475979

22. februāra uzlabojumi Tildes Jumis Personālā

Šajā Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts:

- Darba laika tabeļu eksports uz Excel (poga “Rīki”–> Eksports uz Excel)

! Eksportētajā tabelē iekļauti lauki, kas nav pieejami (redzami) sistēmas tabelē: struktūrvienība, amata kalendārs, apmaksas veids, VSAOI statuss, dati par EANG (ir/nav reģistrēta uzņēmumā), teritoriālais kods u.c.)

Tildes Jumis 2018 Februāra izlaidums

2018. gada 14. februārī tika izlaists sistēmas Tildes Jumis 2018 Februāra izlaidums, kurā saņemsit jaunāko PVN deklarāciju, uzlabots ISO maksājumu eksports, kā arī iekļautas citas izmaiņas ērtākam darbam.

Būtiskākās izmaiņas Tildes Jumis 2018 Februāra izlaidumā:

1. Izmaiņas PVN deklarācijā un PVN1 pielikumā:

13. februāra uzlabojumi Tildes Jumis Personālā

13. februārī klientiem tika piegādāti jaunākie Tildes Jumis Personāls uzlabojumi.

Šajā Tildes Jumis Personāls versijā iekļauts:

1. Izveidota atskaite “Ziņojums par DŅ SAI, IIN un UDRN” – izdrukas forma un EDS formātā

! Pirms atskaites veidošanas pārbaudiet Iestatījumus!

- Algu iestatījumi – jābūt norādītam izmaksas datumam

Pages