Šogad Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju saņem Lielvārdes pamatskolas informātikas skolotājs Māris Roga

  

29. oktobrī Smiltenē notikušajā skolu informatizācijas jautājumiem veltītajā pasākumā LatSTE (Latvijas i-sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcija) tika pasniegta ikgadējā Tāļa Bērča piemiņas balva un stipendija, kuras dibinātāja un finansētāja ir sabiedrība Tilde. Piemiņas balva veltīta mūžībā pāragri aizgājušā izcilā pedagoga, LatSTE dibinātāja, Ogres ģimnāzijas skolotāja, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņai, godinot viņa lielo ieguldījumu Latvijas skolu informātikas attīstībā.
Māris Roga Lielvārdes pamatskolā strādā 13 gadus, savas darba gaitas viņš sācis kā fizikas un matemātikas skolotājs. Viņš ir ieguldījis lielu darbu, lai Lielvārdes pamatskolā izveidotu gan mūsdienīgus datorzinību kabinetus, gan vienotu sistēmu bibliotēkas darba pilnveidošanai. Lai modernizētu un uzlabotu skolas pedagogu ikdienas darbu, skolotājs aktīvi apgūst un ievieš citus interaktīvus līdzekļus, kas mācību procesu darīs vēl efektīvāku. Viņam piemīt pedagoga talants — vienkāršā un saprotamā valodā pasniegt sarežģītas lietas. M. Rogas audzēkņu vidū ir gan skolēni (rajona olimpiāžu uzvarētāji), gan pieaugušie, kuri vēlas apgūt datorprasmes. 
M. Roga ir sistematizējis un izstrādājis dažādus datorzinību mācību materiālus. Īpaši nozīmīgi tas bija laikā, kad nebija pieejama nekāda datorzinību mācību literatūra.
Patlaban M. Roga Lielvārdes novadā koordinē Ogres rajona informātikas skolotāju metodisko apvienību un rīko dažādus kolēģu pieredzes apmaiņas seminārus. Sabiedrības Tilde programmatūras direktore Jana Ķikāne stāsta: “Mēs ļoti priecājamies un nu jau varam teikt, ka Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas piešķiršana ir kļuvusi par tradīciju. Mums ir ļoti daudz labu informātikas skolotāju, kuri būtu pelnījuši šo balvu. Kamēr mums ir šādi skolotāji, varam cerēt, ka viņu audzēkņi reiz radīs mums pašiem savu Latvijas “Nokia” vai “Skype”.”
No 10. septembra līdz 16. oktobrim visas vispārizglītojošās un vidējās profesionālās Latvijas skolas tika aicinātas pieteikt piemiņas balvai savus informātikas skolotājus, kuri devuši lielu ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā un informātikas attīstībā savā skolā, kā arī piedalījušies vietējās un Latvijas informācijas sabiedrības veidošanā. Balva un stipendija ik gadu tiek piešķirta vienam informātikas skolotājam, kas atbilst balvas saņēmējam noteiktajām prasībām un par ko vienojas komisijas locekļi. Pirmajā gadā to saņēma Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja Dace Tomsone. Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas komisijā darbojas LatSTE dibinātāji un organizētāji Aina Bērce, Frīdis Sarcevičs, Aija Cunska, Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Maksims Kazakovs, Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas asociētais profesors Viesturs Vēzis, sabiedrības Tilde valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs un programmatūras direktore Jana Ķikāne.

 

 

Māris Roga