Ieskanēties klusumā - "Tildes Balss" padara Sarunu festivāla LAMPA diskusiju saturu pieejamu nedzirdīgo auditorijai

Autors : Biruta Daņiļeviča

Ierobežojumi kultūras pasākumos, limitēta informācijas pieejamība un sabiedrības izpratnes trūkums – šie ir tikai daži no izaicinājumiem, ar kuriem ik dienas saskaras cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Inese Immure ir viena no 32 000 Latvijas iedzīvotāju, kas potenciāli ir pakļauti sociālās atstumtības riskam dzirdes traucējumu dēļ. Pārdomās dalās Latvijas Nedzirdīgo savienības viceprezidente Inese Immure:


“Gandrīz visi pasākumi, kuros tiek runāts, dziedāts vai spēlēts (mūzika), cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem praktiski nav pieejami. Lai gan dzīvojam 21. gadsimtā, arī tik pašsaprotama lieta kā ikdienas ziņas nav pieejamas visiem. Par laimi, modernās tehnoloģijas palēnām veicina nedzirdīgo un vājdzirdīgo iekļaušanu sabiedrības ikdienas norisēs.”

Mākslīgā intelekta tehnoloģijas – tilts starp skaņas un klusuma pasauli

Valodas tehnoloģiju uzņēmums Tilde ir viens no celmlaužiem biznesa vidē, kas ir aizsācis diskusiju par nedzirdīgo sociālās iekļaušanas iespējām. Skaidro Tildes mākslīgā intelekta biznesa attīstītājs Mārtiņš Sūna.

“Tildei kā uzņēmumam ir svarīgi rūpēties par to, lai, pateicoties pasaules līmeņa tehnoloģijām, informācija būtu pieejama visai Latvijas sabiedrībai, tai skaitā arī nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem, kuri informāciju spēj uztvert tikai zīmju valodā vai ar subtitru palīdzību. Šī iemesla dēļ audio transkripcijas jeb reāllaika subtitru nodrošināšana Sarunu festivālā LAMPA ir kļuvusi par sava veida tradīciju.”

Festivāls, kurā ikviens jūtas iederīgs

Sarunu festivāls LAMPA ir viens no šādiem pozitīviem piemēriem. Šogad 2.–5. septembrī “Tildes Balss” reāllaika subtitrēšanas tehnoloģija latviešu valodā ļāva arī personām ar dzirdes traucējumiem sekot līdzi vairāk nekā 50 publiskajām diskusijām par visdažādākajām tēmām – sākot ar diskusijām par izglītības izaicinājumiem un beidzot ar sarunām par ekonomiku un finansēm. Kā secina Tildes mākslīgā intelekta biznesa attīstītājs Mārtiņš Sūna:

“Neraugoties uz visiem izaicinājumiem, arī šogad tehnoloģija spēja pietiekami kvalitatīvi nodrošināt audio pārnešanu uz tekstu, ko pozitīvi novērtēja Latvijas Nedzirdīgo savienības kopiena – cilvēki sajutās iederīgi šajā formātā, kas ikdienā nav plaši pieejams.”

Vienlīdzīgas iespējas jebkuram Latvijā un pasaulē

Sarunu festivāls LAPMA un “Tildes Balss” tehnoloģiju risinājums ir kārtējais solis pretī tolerantākai un iekļaujošākai sabiedrībai. Kamēr Latvija vēl ir tikai šī ceļa sākumā, citas valstis aktīvi veicina iespējas nedzirdīgo kopienai, palīdzot cilvēkiem dzīvot laimīgāk. Sekot citu valstu piemēram mudina Latvijas Nedzirdīgo savienības viceprezidente Inese Immure:

“Lielbritānijā televīzija, izmantojot balss atpazīšanas programmu, nodrošina subtitrus tiešraides raidījumiem jau vismaz desmit gadus. Arī mazā valsts Islande nodrošina subtitrus ziņām reāllaikā. Sekojot citu valstu piemēram, mēs vēlētos, lai pieejamības risinājumu meklēšana arī Latvijā notiktu nedaudz straujāk.”

Arī Tilde ir pārliecināta, ka Latvijā jānodrošina iekļaujoša vide un uzņēmumiem ir aktīvāk jāiesaistās šo izaicinājumu risināšanā, uzskata Tildes mākslīgā intelekta biznesa attīstītājs Mārtiņš Sūna:

“Runas atpazīšanas un sintēzes tehnoloģiju attīstība norisinās lēnām, un ir nepieciešamas lielas investīcijas, tomēr mēs ar savu piemēru aicinām arī citus uzņēmumus savu iespēju robežās līdzdarboties un radīt draudzīgāku vidi ikvienam.”