Mākslīgais intelekts kļūs par palīgu valodas apgūšanā cittautiešiem

Ikviens, kura dzimtā valoda nav latviešu, ir aicināts iesaistīties Latvijas mākslīgā intelekta apmācībā, ierunājot Latvijas valsts himnu tīmekļa vietnē ierunahimnu.lv. Iesūtītie audioieraksti tiks izmantoti, lai veidotu iekļaujošu mākslīgā intelekta risinājumu latviešu valodas runas atpazīšanai. Nākotnē šis risinājums kļūs arī par lielisku palīgu cittautiešiem latviešu valodas apguvē.

Runas atpazinējs drīzumā palīdzēs cittautiešiem gatavoties naturalizācijas eksāmenam

Pētījumos konstatēts, ka vairāk nekā 20 Eiropas valodas ir pakļautas digitālās izmiršanas riskam, tajā skaitā arī latviešu valoda. “Tildes” biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš uzskata, ka latviešiem jāapvienojas, lai valoda digitālajā vidē netiktu izstumta no aprites:

Vairāk nekā 1000 cilvēku ik gadu vēlas iegūt Latvijas pilsonību. Lai to saņemtu naturalizācijas kārtībā, jākārto daudzpusīga zināšanu pārbaude, tajā skaitā jāapliecina Latvijas valsts himnas prasmes. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar SIA “Tilde” un SIA “AA Projekts” ir sākusi darbu pie Latvijas pilsonības iegūšanas valodas prasmju un zināšanu pašpārbaudes elektroniskā rīka izstrādes, kas atbalstīs Latvijas pilsonības pretendentus, kuri gatavojas naturalizācijas eksāmenam, ļaujot viņiem ar mākslīgā intelekta programmas palīdzību novērtēt savas Latvijas valsts himnas zināšanas.

Tehnoloģijas mācās gluži kā cilvēki, un to attīstīšanai ir nepieciešams atbalsts

Lielākais izaicinājums šajā risinājumā ir iemācīt mākslīgajam intelektam Latvijas valsts himnu. Šobrīd Tildes runas tehnoloģijas prot pilnvērtīgi atpazīt gramatiski pareizu latviešu valodu, un nākamais nozīmīgais solis ir palīdzēt mākslīgajam intelektam saprast dažādas izrunas īpatnības un padarīt tehnoloģiju noderīgāku plašākai Latvijas sabiedrībai, ņemot vērā, ka pilsonības pretendentiem latviešu valoda parasti nav dzimtā valoda.

Tildes runas atpazinējam šis būs īpaši atbildīgs uzdevums, tāpēc tam jāpalīdz apgūt simtiem dažādu balss paraugu, kuros dažādi cilvēki izrunā valsts himnas tekstu. Šī iemesla dēļ tiek organizēta aktivitāte “Ierunā himnu”, kurā Latvijas mākslīgais intelekts mācīsies no audioierakstiem.

Tildes mākslīgā intelekta biznesa attīstītājs Mārtiņš Sūna skaidro, ka mākslīgā intelekta apmācība ir sarežģīts un laikietilpīgs process, kas nav iespējams bez kvalitatīviem un daudzveidīgiem datiem:

“Lai runas atpazinējs latviešu valodā spētu pilnvērtīgi atpazīt vienu no mūsu valsts simboliem – nacionālo himnu, tam ir nepieciešams tūkstošiem dažādu audio paraugu. Cilvēki himnas vārdus izrunā tik dažādi – atšķiras izloksnes, dikcija, balss tembrs, akcenti, kā arī akustiskā kvalitāte, un visi šie mainīgie faktori mākslīgajam intelektam jāņem vērā mašīnmācīšanās procesā.”

Papildu informācija

Projekts “Ierunā himnu” ir daļa no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada programmas projekta Nr. PMLP/PMIF/2018/3 “Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība”, kurā tiks izstrādāts Latvijas pilsonības iegūšanas valodas prasmju un zināšanu pašpārbaudes elektroniskais rīks. Tas ļaus pilsonības pretendentiem pārbaudīt savas latviešu valodas prasmes, Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, kā arī Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas.