Tagad Tildes Birojā arī ukraiņu valoda! 

Tildes Birojs lietotājiem palīdz izvairīties no gramatikas un stila kļūdām, kvalitatīvi tulko latviešu valodas tekstus uz un no Eiropas valodām, atpazīst runu un tekstu no attēliem, arī nodrošina dažādus dokumentu paraugus. Ar Tildes Biroju vari tulkot arī veselus dokumentusTagad tajā iekļautas arī ukraiņu-latviešu un latviešu-ukraiņu mašīntulkošanas sistēmas. 

Ukraiņu-latviešu un latviešu-ukraiņu mašīntulkošanas sistēmas 

Solis pretī, lai saziņu ar Ukrainas iedzīvotājiem padarītu saprotamāku. Pavasara versijā pievienotas divas jaunas mašīntulkošanas sistēmas: ukraiņu-latviešu un latviešu-ukraiņu tulkošanas virzienos  

image

Ukrainas pilsētu nosaukumi vārdnīcās 

Tildes Biroja tulkojošajās vārdnīcās iekļautas ukraiņu valodas oriģinālformai vairāk atbilstošās pilsētu nosaukumu formasKijivaHarkiva un Ļviva, par ko lēmusi Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2022. gada 9. marta sēdē, kā arī citu Ukrainas pilsētu nosaukumi.  

Papildināta pareizrakstības datubāze 

Pareizrakstības datubāzei pievienoti Ukrainas vietvārdi un personvārdi. 

Izmēģini Tildes Birojs sniegtās iespējas 30 dienas bez maksas un pārliecinies par valodas risinājumu augsto kvalitāti!

Uzsākt izmēģinājuma periodu