Tehnoloģiju atbalsts ir nepieciešams, lai latviešu valoda neizdzistu

Nelsons Mandela reiz ir teicis: “Ja runā ar cilvēku valodā, kuru viņš saprot, teiktais nonāk līdz viņa prātam, bet, ja runā ar viņu dzimtajā valodā, tā atrod ceļu līdz viņa sirdij.”

Dzimtajai valodai piemīt kaut kas īpašs un neparasts – jau kopš seniem laikiem tā stiprina saites starp cilvēkiem un tos vieno. Tomēr laika gaitā spēles noteikumi ir mainījušies. Informācija un atbildes uz visiem iespējamiem jautājumiem ir atrodamas mūsu viedierīcēs, un tradicionālo saziņu tagad var aizvietot ar vieglu pieskārienu ekrānam. Vai arī latviešu valoda iet laikam līdzi un neizdzisīs digitālajā laikmetā? Skaidro valodu tehnoloģiju uzņēmuma “Tilde” eksperti.

Latviešu valodai ir jāizcīna sava vieta digitālajā telpā

Pasaulē ir gandrīz 7000 valodu, bet ne visas no tām ir vienlīdzīgi pārstāvētas tiešsaistes plašumos – tikai 12 valodas veido 98% tīmekļa lapu, kur angļu valoda izteikti dominē. “Tildes” biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš uzskata, ka digitālajā laikmetā angļu valoda nedrīkst atstāt mazās un sarežģītās valodas “bez balss”: “Tādi risinājumi kā Siri, Google Assistant vai Amazon Alexa kļūst aizvien populārāki arī Latvijā, ienākot mūsu ikdienā, viedierīcēs un mājās. Tehnoloģijas diktē jaunos spēles noteikumus, un daudzi ir gatavi samierināties ar to, ka šīm tehnoloģijām nav nodrošinājuma latviešu valodā. Tikai ne mēs “Tildē”. Mums ir būtiski, lai arī mazo kopienu valodas izcīna savu vietu tehnoloģijās un netiek izstumtas no ikdienas saziņas.”

Cilvēki ikdienā neaizdomājas par to, cik sarežģīta ir mūsu valoda

Mākslīgā intelekta valodu tehnoloģijas audiofailu prot pārvērst tekstā un pretēji – nolasīt priekšā tekstu plūstošā, cilvēkam līdzīgā valodā. Kaut arī šīs tehnoloģijas ir plaši pieejamas izplatītākajās pasaules valodās, par salīdzinoši mazās un sarežģītās latviešu valodas pārstāvēšanu digitālajā vidē jau daudzus gadus rūpējas valodu tehnoloģiju uzņēmums “Tilde”. “Tildes” pētījumu un izstrādes direktors Raivis Skadiņš stāsta, ka šis ceļojums ir bijis izaicinājumiem bagāts, jo latviešu valodu mākslīgajam intelektam iemācīt ir ļoti sarežģīti:

“Ikdienā, lietojot valodu, mēs pat neaizdomājamies, cik grūti būtu to iemācīt kādam citam. Arī mākslīgais intelekts ir jāmāca. Latvieši intuitīvi jūt, ka jāsaka “Jānis nopirka četrus ābolus”, nevis “Jānis nopirka četri āboli”, bet mākslīgais intelekts reizēm redz tikai burtus un ciparus.

Daudzās galotnes un vārdformas ir latviešu valodas īpatnība un bagātība, bet ir īsts izaicinājums mākslīgajam intelektam. Grūtības izrunai sagādā arī šaurais un platais “e” vai trīs veidu “o” burta izruna – mašīna valodu nejūt, tāpēc tai šīs lietas jāiemāca, izmantojot daudzus piemērus. Un tas nav vienkāršs izaicinājums.”

Šobrīd “Tilde” ir izstrādājusi līdz šim labāko balss sintezatoru latviešu valodā, kas prot tekstu nolasīt latviski plūstošā runā, izmantojot “Latvijas Radio 1” personības Sandras Glāzupas balsi.

Valoda eksistēs tik ilgi, kamēr tai tiks nodrošināts tehnoloģiskais atbalsts

Jaunākie valodu tehnoloģiju sasniegumi piedāvā daudzvalodu risinājumus, kuri spētu pasargāt vairāk nekā 20 Eiropas valodas, kuras ir pakļautas digitālās izmiršanas riskam. “Tilde” ir viens no valodu tehnoloģiju pionieriem ar vīziju par valodām bagātu pasauli, kurā cilvēki brīvi var lietot jebkuru valodu pēc izvēles un bez ierobežojumiem. “Tildes” valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs ar entuziasmu lūkojas nākotnē, kura sagaida latviešu valodu nākotnē: “Mākslīgais intelekts, gluži kā mēs, pastāvīgi attīstās  un mainās. “Tilde” aktīvi strādā, lai mākslīgo intelektu padarītu daudzvalodīgu, īpašu uzmanību veltot nelielo kopienu, nereti morfoloģiski sarežģītajām valodām, kāda ir arī latviešu valoda. Tādējādi mēs rūpējamies par šo valodu attīstību un nākotni digitālajā laikmetā.”

Uzzini vairāk par “Tildes” runas tehnoloģijām latviešu valodā!