Pareizrakstības pārbaude

Uzlabo savu pareizrakstību, gramatiku un stilu!

Tildes Birojs darbojas gan macOS, gan Windows vidē

Pareizrakstības pārbaudītājs

Pārbauda katra vārda pareizrakstību un piedāvā aizstāt kļūdaini uzrakstītu vārdu ar pareizu. Nepārprotami kļūdaini uzrakstītus vārdus izlabo automātiski. Tildes kolektīvs pastāvīgi uzlabo pareizrakstības pārbaudītāju, iekļaujot tajā jaunas leksēmas un papildinot rīku ar jaunām funkcijām. Šobrīd latviešu un lietuviešu valodas tekstu pareizrakstības pārbaudītājs atpazīst miljoniem vārdformu, kas atvasinātas no vairāk nekā 100 tūkstošiem latviešu valodas un 160 tūkstošiem lietuviešu valodas lemmu.

Gramatikas pārbaudītājs

Pārbauda teikuma struktūru un interpunkciju. Tildes izstrādātais gramatikas pārbaudītājs izmanto teksta sintaktisko analīzi un piedāvā izlabot plašāk izplatītās gramatiskās kļūdas, tostarp vārdu saskaņojumu, pieturzīmju kļūdas teikumu beigās, komatu kļūdas iespraudumos, divdabja teicienos, vienlīdzīgās teikuma daļās un palīgteikumos. Tas var atrast arī sintakses kļūdas teikuma daļās, kuras atrodas tālu cita no citas. Šis modulis izlabo arī tādas vienkāršas kļūdas kā liekas atstarpes pirms vai pēc pieturzīmēm, nepareizu pēdiņu un citu pieturzīmju lietojumu.

Norāda uz stila kļūdām. Rīks atpazīst kalkus, žargonvārdus un citu nevēlamu vārdu vai valodas konstrukciju lietojumu.

Latviešu valodas gramatikas pārbaudītājs labo:

  • vārdus, kuros patskaņu kļūdas dēļ populāra vārda vietā uzrakstīts rets mazticams vārds;

  • īso patskani par garo, ja neatbilst kontekstam;

  • nepareizu priedēkļa izvēli (pēc krievu valodas līdzības);

  • no krievu valodas tieši tulkotus izteicienus;

  • nepamatoti atsevišķi rakstītus vārdus.

 

Lietuviešu valodas gramatikas pārbaudītājs labo:

  • pēc krievu valodas parauga darinātus vārdus;

  • vārdus ar nekorektu priedēkļa lietojumu;

  • sarunvalodas saīsinājumus;

  • anglicismus jaunu reāliju nosaukumos.

Zilbjdales rīks

Tilde ir izstrādājusi zilbjdales rīku latviešu un lietuviešu valodai. Lietojot dokumentos zilbjdales iespēju, rīks ievieto pārnesumzīmi vajadzīgajā zilbjdales vietā tajos latviešu un lietuviešu valodas vārdos, kas tiek pārnesti jaunā rindā. Zilbjdalei tiek izmantoti gan likumi, kas nosaka parasto vārdu dalīšanu zilbēs pārnešanai jaunā rindā, gan izņēmumu saraksts (vārdi, ko nevar sadalīt zilbēs, ievērojot likumus).

Sinonīmu piedāvājumi 

Tekstu var bagātināt ar piedāvājumiem no Tildes Biroja sinonīmu vārdnīcas. Dokumentā noklikšķinot uz vajadzīgā vārda ar peles labo pogu, tiek ieteikti sinonīmi atbilstošajā locījumā, ar kuriem uzreiz aizvietot vārdu.


Pareizrakstības un gramatikas pārbaudītājs ir iekļauts Tildes Birojā un lietuviešu valodas atbalsta programmā Tildes Biuras