Tildes Jumis paredzēts maziem un vidējiem uzņēmumiem ar plašām biznesa un uzskaites funkcijām, kā arī analītiskām prasībām.


Tildes Jumis piedāvā:

 • plaša uzskaites un procesu automatizācijas funkcionalitāte;
 • iestrādātas labākās uzskaites prakses, kas aprobētas Latvijas uzņēmumos;
 • darbam ātri sagatavojama sistēma, kas neprasa vērienīgu ieviešanas posmu;
 • viena no lētākajām sistēmām savā klasē ar zemām ekspluatācijas izmaksām;
 • sistēmas atbilstība tiesību aktiem un lielisks atbalsts;
 • drošs un uzticams piegādātājs — viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā.


Lietotājam piemērota komplektācija

Tiek piedāvātas dažādas sistēmas Tildes Jumis komplektācijas, kuras ir izveidotas un optimizētas atbilstoši tam, kuras uzņēmuma funkcijas vēlaties automatizēt. Arī šo komplektāciju cena atbilst tam funkciju apjomam, kādu izmantosit:

 • Standarta — nodrošina visu iespējamo sistēmas Tildes Jumis funkcionalitāti virsgrāmatā, finanšu, pamatlīdzekļu, personāla un algu uzskaitē, kā arī noliktavas un krājumu jomā. Standarta komplektācija darbojas lokālajā tīklā un pa ārējiem sakaru kanāliem, nodrošinot iespēju vienlaikus sistēmā strādāt vairākiem lietotājiem.
 • Solo — nodrošina Standarta komplektācijas iespējas, bet to ir paredzēts lietot tikai vienā datorā bez paplašināšanas iespējām. Solo komplektācija ir izveidota speciāli nelielam uzņēmumam, kurā tiek plānots automatizēt grāmatveža darbvietu un nav plānots palielināt darbvietu skaitu.
 • Starta - nodrošina Standarta komplektācijas iespējas, bet to ir paredzēts lietot tikai vienā datorā bez paplašināšanas iespējām. No Solo atšķiras ar iegādes modeli, jo klients nevis iegādājas sistēmu, bet gan maksā par to mēneša maksu.
 

Saistītie produkti

Tildes Jumis Mini - bezmaksas risinājums maziem uzņēmumiem


Papildu komponenti

Papildu komponenti ir SIA Tilde, kā arī mūsu partneru izstrādātās programmas, kuras ir piemērotas darbam ar sistēmu Tildes Jumis.
 
 
 

Tildes Jumis būtiskākās iespējas

Par visām Tildes Jumis iespējām un piemērotību jūsu prasībām varat uzzināt no mūsu sertificētajiem partneriem, kā arī no SIA Tilde  klientu apkalpošanas speciālistiem. Interesentiem tiek piedāvāti speciāli semināri, kuros var detalizēti iepazīties ar sistēmas iespējām un uzdot jautājumus speciālistiem. Papildus iesakām iepazīties ar sistēmas Tildes Jumis rokasgrāmatu, kurā ir apkopoti apraksti par visām piedāvātajām iespējām.

Finanšu uzskaite 

 • Kontu plāns, ko var pielāgot uzņēmuma vajadzībām
 • Kases un bankas operāciju uzskaite, kā arī
  • Datu apmaiņa ar banku sistēmām
  • Datu apmaiņa ar e-kasi
  • Automatizēta bankas dokumentu apstrāde
 • Neierobežots valūtu skaits
 • Bilance, Peļņas vai zaudējumu aprēķins, Naudas plūsmas pārskats
 • Debitoru un kreditoru uzskaite, kā arī
  • Maksājumu kavējumu analīze
  • Debitoru parādu piedziņas process
 • Salīdzināšanas akti
 • Avansa norēķini
 • Ceļazīmes un maršrutu lapas
 • Komandējumu atskaites
 • Budžeti
 • Analītiskie kodi visu veidu uzskaites operācijām vadības uzskaites nodrošināšanai
 • Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darba režīms
 

Pamatlīdzekļu uzskaite 

 • Pamatlīdzekļu uzskaite, tostarp:
  • Kapitālais remonts
  • Pārvērtēšana
  • Apdrošināšana, garantijas, aktuālie remonti
 • Nolietojuma aprēķins finanšu un nodokļu vajadzībām:
  • Lineārā metode
  • Ģeometriskā metode
  • Iespēja norādīt nolietojumu manuāli

Noliktavas un preču kustība 

 • Neierobežots noliktavu skaits
 • Preču katalogs ar preču grupām un apakšgrupām
 • Cenu un atlaižu katalogi latos un citās valūtās
 • Preču iepirkšanas un pārdošanas pasūtījumi
 • Pavadzīmes un rēķini, tostarp atbilstoši prasībām, kas attiecas uz kokmateriāliem un degvielu
 • Pavadzīmju automatizēta grāmatošana
 • Preču atlikumu uzskaite un norakstīšana pēc FIFO metodes

Drošība un lietošanas ērtums 

 • Lietotāju autorizācija, tostarp piekļuves tiesības atbilstoši darbinieka pienākumiem
 • Automatizētas datu rezerves kopijas
 • Dokumentu izmaiņu automātiska reģistrēšana
 • Importēšanas/eksportēšanas iespējas uz/no citām sistēmām
 • Dokumentu un atskaišu veidlapas latviešu un angļu valodā
 • Dokumentu un ierakstu kopēšanas iespējas
 • Visdažādākie dokumentu un ierakstu atlases rīki, kā arī informācijas grupēšanas iespējas
 • Palīgs sistēmas Tildes Jumis lietošanā
 • Masveida dokumentu apstrādes rīki
 
 
 

Darbinieki, algu aprēķins 

 • Informācija par personālu
 • Darbinieku personīgais konts
 • Algu un avansu aprēķins:
  • Mēnešalga
  • Stundu likme
  • Gabaldarbs
 • Atvaļinājumu, slimību un citu notikumu detalizēta uzskaite
 • Algas aprēķina nosūtīšana pa e-pastu
 • Automatizēta algu maksājumu uzdevumu izveide
 • Plānotā darba laika kalendāri
 • Darba laika tabeles
 • Izmaksas fiziskām personām
 

Atskaites un analīze 

 • Visas nepieciešamās likumos pieprasītās atskaites
 • Atskaišu eksports uz EDS
 • Vairāk nekā 150 gatavu atskaišu dažādās jomās
 • Lietotāju veidotas atskaites
 • Datu analīze mēnešu un gadu, darbinieku un struktūrvienību griezumā
 • Eksportēšana uz Microsoft Excel
 • Atsevišķu dokumentu nosūtīšana pa e-pastu

 

  

Tildes Jumis nozaru risinājumi