Kādā vārdā saukt jāņuzāles 2/3

Autore : Madara Mieriņa

Kādos tik vārdos, veidos un variantos nevar nosaukt jāņuzāles, kurām tik tikko vienu nosaukumu reizēm var atcerēties! Lai Jāņos netrūktu nedz dziesmu, nedz arī zālīšu nosaukumu – trejdeviņu jāņuzāļu nosaukumi.*


Košākajiem vainagiem

Parastā pīpene (Leucanthemum vulgare)

Asins lapas, asins puķe, babene, balgalve, balpuķe, baltā ilze, baltā grietiņa, baltā kumele, baltā kumelene, baltā margrietiņa, baltā mīzene, baltā papuves puķe, baltā puķe, baltā rudzu puķe, baltais romuls, baltais zieds, baltpuķe, bebene, cirtumpuķe, gaigalas, gaiļa griķi, govju mīzenes, govmīkšas, govmīža, grietiņa, ilzene, ilzīte, kaijpuķe, kaļķpuķe, kumele, kumelene, kumeliņi, kumelītes, laimes puķe, laukmargrietiņa, margrieta, margrietiņa, mārgrietiņa, margrita, mārīte, mēslpuķe, mīlas puķe, mīlas zieds, mīlestības puķe, mīlpuķe, papuves puķe, papuves talku ziedi, pīpens, pīpiene, pīpina, pļavpuķiņa, pļavu hrizantems, pūdējumpuķe, ramoliņš, rudzu puķe, rūtkumele, saulstarīte, sierene, sūdpuķe, suņa kumele, talkas puķes, tauku puķes, tautas puķe, tīrumpuķe, ziemele, ziemeļzīle, zirgkumelene, zirgu kumele, žagatene.

Sononimi

Magones  (Papaver)

Magana, magane, magaune, magone, magonīte, magons, magūna, magunes, magūnes.

Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus)

Ceļmalītes, dzeltenes, dzelzene, naksnenīca, naktene, naktenīca, naktenīte, naktine, naktiniece, raganiņas, rudzpuķe, rudzu zilene, rudzu ziediņi, rudzzīdene, suseklīši, suseklīte, vasiļki, vasiļoks, zīdene, zilā puķe, zilā rudzene, zilā zīdene, zilene, zilinīca, žīdene, žīdenīte.

Sinonīmu vārdnīca ziedi

Raganu atvairīšanai

Nātres (Urtica)

Asā nātre, dzeltenes, dzelzs nātres, ģelenes, lielās nātres, nātara, nātas, nātrenes, nātra, nātrene, nātri, ņātra, ņātre, svētās ņātres.

Sinonīmu vārdnīca Āboliņi

Asais dadzis, tīruma usne (Cirsium vulgare, cirsium arvense)

Asā usne, bļaurais dadzis, dzelksnis, gusne, gusnis, gušņa, gušņi, jukši, osne, piktais dadzis, plūkšdzelksnis, tīrumdadzis, tīrumdzelksnis, usnas, ūsne, ušnava, ušnes, ušņa, vilceņi.

Dadzis sinonīmi

Parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia)

Bucene, bucens, cārmaukša, cērmauksis, cērmoksis, cērmokša, cērmūksis, cērmūkslis, cērmukša, cērmuška, čērmauksis, čermaukša, čērmūgža, čērmūkšķis, ķērmūkste, ķērmuška, sērmūkslis, peleņģis, pīlādze, pīlādžkoks, pīlāgkoks, pīlāgs, pīlaģis, pīlaks, pīlegs, pīleģis, pīlenis, pileņģis, pīludzis, pucans, pucene, pucens, puciņš, puduris, sērmaukla, sērmaukslis, sērmaukša, sērmaukšļi, sērmauša, sērmoglis, sērmoksis, sērmokšķis, sērmūkslis, sērmūkste, sērmūkšņi, sērmukta, sērmuska, sermužs, spīleņģis.

pīlādzis sinonīmi

Mierīgam prātam un stiprai sirdij

Ārstniecības baldriāns (Valeriana officinalis)

Aptieku baldriāns, balderi, balderiņi, balderjanis, balderjāns, baldirjāņi, baldrians, baldrijānis, baldriņi, balduriņš, bamberjāņi, blanderjāņi, polderis, bolderjānis, boldojāņi, boldriņi, buldriāne, buldurene, buldurītis, buldurjāns, buldurs, bundurjānis, burbuļjānis, dundujāņi, dundurjāniņš, dundurjānis, dziedniecības baldriāns, miereklis, nobalnīca, valerians, vaderjāni, zāļu buldurs.

Sinonīmu vārdnīca ziedi

Sirds mātere (Leonurus cardiaca)

Bišu mētra, kaula vībotne, lauvaste, madara, mātere, mātes mētra, rūgtā nātra, sievu mētra.

Sinonīmu vārdnīca ziedi

Lauka vībotne (Artemisia campestris)

Barpšķis, bīvote, embute, Jāņu zāle, lauka dieva kociņš, mušu natole, veibotne, veibūne, veibutnes, veipaļi, veiputna, vērmele, vībaka, vībaki, vībakne, vībanda, vībate, vībokne, vīboksne, vībokši, vībolte, vīboltenes, vībonte, vībosne, vībota, vībote, vībotenes, vībūce, vībuķīši, vīburnīši, vībutins, vīdotne, vīpata, vīputne.

*Šos un vēl citus nosaukumus meklējiet šajā grāmatā: Ēdelmane. I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga: Augsburgas institūts, 2003.

Sinonīmu vārdnīca