Kādā vārdā saukt jāņuzāles? 3/3

Autore : Madara Mieriņa

Kādos tik vārdos, veidos un variantos nevar nosaukt jāņuzāles, kurām tik tikko vienu nosaukumu reizēm var atcerēties! Lai Jāņos netrūktu nedz dziesmu, nedz arī zālīšu nosaukumu – trejdeviņu jāņuzāļu nosaukumi.*


Gludai ādai un skaistumam

Baltā panātre (Lamium album)

Akles, baltā akle, baltais akls, baltakles, baltās dzeltenes, baltās mīkstās nātres, baltā nātra, baltā nātriņa, bišu nātre, čupstenes, kaulnātre, kurlās dzeltenes, mīkstās dzeltenes, mīkstās nātres, nātra, nātrene, nātru māte, nedzeltošā nātra, svētā nātre, ziedošā nātre.

Sononimi

Divšķautņu asinszāle  (Hypericum perforatum)

Alus puķe, alus zāle, asines, asins piliens, asins puķe, asins zāles, asinsziedi, asiņpuķe, asiņzāle, ašņadzira, ašņa zāle, brandavīna puķe, brandviņpuķe, cauršautā asinszāle, caurumainā asinspuķe, degvīnpuķe, divkanšu asinszāles, dzeltenā asinspuķe, dzeltenais kārkls, dzeltenās strutenes, dzelzene, dzelzs zāle, dzērājpuķe, falšraudas, jānīši, Jāņa zāle, kaktaina, kazakzāle, krampinīte, krustainīte, meža strutene, pīterzāle, raga koks, raganas kauli, ragankauli, sarkanīte, sirds zāles, svētā Jāņa puķe, šanpstenīcas, trūkuma zāle, ugunszāle, vīna asinspuķe, vīnpuķe, zirgu rauda.

Tīruma pēterene (Knautia arvensis)

Asins lapas, auna kumoss, bezgale, bišu puķe, bišu zāle, cūku pērkone, dadzīši, dzelzene, govju zāle, griezuma zāle, Jāņa pogas, Jāņa zāle, knaucija, Kristus puķe, lauka mēle, lauku skabioza, lillā āboliņš, miķēlītis, mira zāle, miroņpoga, miroņpuķe, pēterīši, pēterpoga, pēterpuķe, pētersaknīte, pēterzāle, podziņš, poga, pogaini, pumpiņš, rozītes, saldata pogas, sarkanās zīdenes, skabioza, snauška, vectēvgalviņa, vērša āboliņš, vilka mēle, zilais āboliņš, zilpodzene.

Sinonīmu vārdnīca ziedi

Veselam vēderam un labsajūtai

Pļavas bitene (Geum rivale)

Asiņu zāle, auna pauti, auna pautiņi, bābūksnīte, biškanniņas, bišu kāli, bišu kanniņas, bišu krēsliņi, bullīši, buļļu pauti, buļpautiņš, buļpieriņas, brūnais pumpurs, brūnie vizbuļi, dievmaizīte, dundurājs, dundurnāji, dunduriņi, dundurpuķe, dundurzāle, dzegužpodiņi, gailītis, Jāņa pogas, kaķu pautiņi, kalteņi, kašķu zāle, kazu poga, kumeļa pēda, ķēvpupi, lauku puksnītis, melngalve, melnie āboli, meža rutks, meža vizbuļi, pēterīši, pīpiņi, polīši, pulkstenīts, pumpurīši, putna galveņa, rumpauši, runcīši, runčpauti, strautu ķerainīte, upju ķerainīte, vārnas kājas, vārniņkājiņas, vārnkājiņš, vectēvgalviņas, vilka kauli, vizbuliņi, vucina kumoss, zaķpautiņi, zirgāboliņš, zirgu nadži.

Sinonīmu vārdnīca Āboliņi

Parastā raudene (Origanum vulgare)

Dzīpari, labdūšas, labdūši, labdūžas, mātes zāle, meža buldurjāņi, rauda, raude, sarkanā rauda, sarkanes.

Dadzis sinonīmi

Parastais pelašķis (Achillea millefolium)

Aitašķi, aitkriemeles, aitķiemeles, aitu ašķi, aitu dziras, aitu zāle, ašķi, avju ašķi, asins dziras, asinsdzīras, asinspuķe, ašņa dzira, ašņa dzirenes, dzelzszāle, dzelzes zāle, dzelža zāles, ežapuķe, ežu zāle, gabane, govju ķimene, indricene, ķermelītes, lauka pipari, mēra puķe, mēra zāle, mērpuķe, papīrene, pelaški, pelēči, pelekši, pelieši, pelišķi, peluškas, pelušķi, peļastes, peļuškas, pīpenes, sierenes, šāpšīri, tītardilliņi, tītarene, tītariņi, tītariņu zāle, tītarpuķe, tītartēja, tītarzāle, žūžaines, žūžēni, žūžiens.

pīlādzis sinonīmi

Kuplākajiem jāņuzāļu pušķiem

Meža suņburkšķis (Anthriscus sylvestris)

Kārvele, suņburkšķis, gosķimene, govu ķimeni, ķerbelis, sumburkšķi, suņa burkši, suņa buršķi, suņa burši, suņa ķimenes, suņa stobri, suņburkšis, suņķimene, suņu burkāns, suņu burksis, suņu ķimeņi, suņu stiebri, svētas.

Sinonīmu vārdnīca ziedi

Vanaga vīķis (Vicia cracca)

Dedestiņi, dedestiņa, grāvmales lēcas, lauka lēca, lauka zirnīts, lauklēcas, lauklēči, lēca, lēces, lēceklis, lēciņa, lēči, medus zāle, peles zirnis, peļlēcas, peļu lēca, peļu tekas, peļu vanadži, peļu zirnīts, peļzirniņš, pļavlēcas, retējums, staipekļi zirņi, vanadziņi, vanadzis, vanaga nadziņi, vanaga zirnis, vanagiņi, vanaglēca, vanagu vīķis, vanagzirnis, vanaģēlis, vēja zirnis, vējzirnīši, veronikas, vīka, vīķis, ziemas lēcas, zilā lēciņa, zilais vanadzītis, zilais vanagzirnis, zilais zirniškis, zilais zirnīts, zilās lēcas, zilās peļu lēcas, zilie vanadzeņi, zirnāji, zirnuškas, zirņi.

Sinonīmu vārdnīca ziedi

Pļavas spulgnaglene (Coronaria flos-cuculi)

Darvas puķe, dzeguzes kronese, dzeguzes kroņnese, dzeguzes kumoss, dzeguzes naglene, dzeguzes puķe, dzeguzes skarene, dzeguzes spulgnaglene, dzegužpuķe, guntiņa, kromene, kroņnese, mēlu puķe, meļu puķe, pļavu neļķīte, skarene, sveķene, zīda puķe, zīdene.

*Šos un vēl citus nosaukumus meklējiet šajā grāmatā: Ēdelmane. I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga: Augsburgas institūts, 2003.

Sinonīmu vārdnīca