Maljorka vai Majorka? Nē ― Maļorka!

Autore : Madara Mieriņa

Citvalodu īpašvārdu atveide bieži rada galvassāpes un asas skaidrošanās arī valodnieku starpā. Nav jau viegls uzdevums ― svešas un reizēm pat neierasti izrunājamas skaņas, tāpat nesaprotamas rakstzīmes pārcelt latviešu tautai puslīdz izsakāmā un izburtojamā vārdā. Ne visu vienmēr izdodas tik viennozīmīgi atveidot, dažkārt nākas atkāpties no tradicionālajām likumībām un ieviest izņēmumus, tad vēl iejaucas kāda starpniekvaloda, caur kuru vārdu esam iepazinuši jau pirms gadu desmitiem, un saduļķo ainu vēl pamatīgāk, citkārt politiskā situācija ir tik neskaidra, ka pat vietējie iedzīvotāji kādā vakarā aizmieg pilsētā ar vienu nosaukumu, bet jau nākamajā rītā atmostas pārdēvētā. Tā nu vajag palaikam atveidoto vārdu mainīt.

Izskatījām vārdnīcas, diskusijas un valodnieku ieteikumus, lai zinātu, kādi ir dažu pilsētu un vietu svārstīgi lietoto nosaukumu aktuālie atveidojumi.

ĀRKANZASA (Arkansas)
Arkanzasa

Pirms dažiem gadu desmitiem izdotajās grāmatās ir variants ar īso “a”. Mūsdienās, runājot par Amerikas Savienoto Valstu štatu, izrunā pirmais burts ir jāpastiepj garāks.

DONECKA (Донецьк)
Doņecka 

Pilsētas nosaukumu Ukrainas austrumos no 2017. gada marta Latviešu valodas ekspertu komisija iesaka atveidot bez mīkstinājuma zīmes.

DUBAIJA (Dubayy)
Dubaja

Arābijas pussalas apdzīvotās vietas nosaukuma pareizā izruna ir ar divskani “ai”.

FUKUSIMA (Fukushima)
Fukušima

Jau 2011. gadā valodas eksperti ir secinājuši, ka ieteicamā Japānas vietvārda atveide ir bez mīkstinājuma zīmes.

GALAPAGU SALAS (Islas Galápagos)
Galapāgu salas

Klusā okeāna salu arhipelāga nosaukumā visi “a” izrunājami vienlīdzīgā garumā.

ISLANDE (Ísland)
ĪSLANDE

Par šīs nelielās salu valsts nosaukuma atveidi latviešu valodā nu jau var stāstīt sāgas. Kādreiz teicām “Islande”, no 2006. gada latviešu valodas eksperti ieteica nosaukuma sākumburtu pagarināt un teikt “Īslande”. Strīdi par pareizo variantu turpinājās līdz pat 2011. gadam (ja nav beigušies šodien), kad tika pieņemts lēmums par abām formām kā paralēlvariantiem.

JERUZALEME (Yerushalayim)
Jeruzāleme

Lai gan šajā vārdā visas zilbes būtu jāizrunā garas, vienkāršības labad nolemts nevienu patskani Jeruzalemes nosaukumā nepagarināt..

KOLORĀDO (Colorado)
Kolorado

Ja, lietojot šo vārdu, domājam par Amerikas Savienoto Valstu štatu, izrunājam trešo zilbi garu.

MAĻORKA (Mallorca)
Maljorka    Majorka

Valodnieku ieteiktais pareizais variants Spānijas salas nosaukumam ir ar “ļ”.

OLANDES SALAS (Åland)
Ālandu salas

Jau 2006. gadā Vietvārdu apakškomisija precizējusi, ka salu nosaukums jāizrunā ar [ō..] sākumā.

SEIŠELU SALAS (Seychelles)
Seišeļu salas

Indijas okeāna salu arhipelāga nosaukums rakstāms ar vienu mīkstinājuma zīmi pašā vārda vidū. Pārējiem līdzskaņiem tās nevajag.

SEVILJA (Sevilla)
Seviļa

Spānijas dienvidu pilsētas ieteicamais nosaukuma atveides variants ir ar “j”.