Tilde aicina ikvienu iesaistīties runas tehnoloģiju novērtēšanā!

Digitālajā gadsimtā, kad saziņa bieži vien norisinās ar pieskārienu vai balss komandu, ir būtiski parūpēties par to, lai lietotāju dzimtā valoda nepazustu mūsdienu tehnoloģijās. Valodu tehnoloģiju uzņēmums “Tilde” aicina ikvienu noklausīties vairākus audioierakstus un novērtēt jaunāko “Tildes” mākslīgi sintezēto balsi latviešu valodā, salīdzināt vairāku paaudžu balss versijas ar īsta cilvēka balsi, kā arī atbildēt uz dažiem jautājumiem tīmekļa vietnē https://www.tilde.lv/balss/noverte.

Lai mākslīgais intelekts spētu pilnvērtīgi komunicēt latviešu valodā, cilvēku iesaistīšanās ir ļoti būtiska

Pētījumos konstatēts, ka vairāk nekā 20 Eiropas valodas ir pakļautas digitālās izmiršanas riskam, tajā skaitā arī latviešu valoda. “Tildes” biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš uzskata, ka latviešiem jāapvienojas, lai valoda digitālajā vidē netiktu izstumta no aprites:

“Valoda mūsdienu pasaulē var pilnvērtīgi pastāvēt tikai tad, ja tai tiek nodrošināts tehnoloģiju atbalsts un tā ir pieejama lietotājiem arī digitālajos kanālos. Šobrīd komunikācija aizvien biežāk norisinās viedierīcēs, kurās dominē “lielās” valodas. Ja vēlamies, lai mūsu valoda neizdzistu un arī nākamās paaudzes sazinātos latviski, mums kopīgiem spēkiem jāpalīdz mākslīgajam intelektam apgūt latviešu valodu.”

Runas tehnoloģiju lietotāju paradumi Latvijā līdz šim vēl nav tikuši analizēti

Kaspars Kauliņš skaidro, ka aptaujas dati ļaus analizēt Latvijas lietotāju paradumus: “Jau piecus gadus mēs intensīvi strādājam pie mākslīgi radītās Sandras Glāzupas balss pilnveidošanas. Cilvēku atgriezeniskā saite palīdzētu saprast, kādi ir runas tehnoloģiju lietotāju paradumi Latvijā, cik dabiska ir “Tildes” mākslīgi sintezētā balss un kādus valodu tehnoloģiju attīstības scenārijus vēlētos redzēt mūsu lietotāji. Šāda analīze būs kā vadlīnijas tehnoloģiju uzņēmumiem, kuriem rūp mūsu kultūras mantojuma saglabāšana digitālajā vidē.”

Runas tehnoloģijas latviešu valodai dzīvo mums blakus jau 15 gadus

Balss sintēzes tehnoloģijas pirmsākumi meklējami tālajā 2005. gadā, kad tika izveidots pirmais balss sintezators Latvijā – Visvaris, kurš bija īpaši pielāgots cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ļaujot viņiem noklausīties digitalizētus tekstus.

Laikam ejot, runas tehnoloģijas attīstījās, un jau šobrīd “Tildes” runas atpazinējs palīdz atšifrēt radioierakstus, apkopo elektrības skaitītāju rādītājus, kas nolasīti balsī, nodrošina reāllaika subtitrus un ļauj kontrolēt mobilo ierīci ar lietotni “Tildes Balss”. Šajā lietotnē ar balss komandām latviešu valodā var ierunāt adreses pakalpojumam “Google Maps”, iediktēt un nosūtīt e-pasta vēstules un īsziņas, kā arī paveikt daudz ko citu ar balss palīdzību. Kaspars uzsver:

“Mēs varam lepoties ar to, ka Latvijā tiek veidotas pasaules līmeņa mākslīgā intelekta tehnoloģijas mūsu valodai un mūsu cilvēkiem.”