Projekta nolikums

Dalība Tildes mākslas projektā ARS ex MACHINA, NOLIKUMS

Sabiedrība Tilde ir uzņēmums, kas rūpējas par lokālām vērtībām globālā mērogā, tāpēc interesanta, bet arī likumsakarīga ir ideja Tildes produktu veidolā iekļaut jauno Latvijas mākslinieku darbus. Tilde vēlas atbalstīt jaunos talantus, sniedzot iespēju mākslas darbus popularizēt Tildes produktu un pakalpojumu lietotājiem, kuru skaits pārsniedz 300 tūkstošus. Mēs ticam, ka tehnoloģijas un māksla var savstarpēji iedvesmoties un mijiedarboties, radot interesantus un netradicionālus darbus.

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Pages