Noslēgusies 4. starptautiskā valodu tehnoloģiju konference Baltic HLT 2010

7.-8.oktobrī Rīgas Juridiskās augstskolas telpās notika 4. starptautiskā valodu tehnoloģiju konference HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES — THE BALTIC PERSPECTIVE (Baltic HLT 2010). Konferences galvenās tēmas bija valodas resursi un rīki humanitāro zinātņu vajadzībām un automatizētās tulkošanas metodes. Konferenci atklāja LU rektors profesors Mārcis Auziņš, Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs prof. Andrejs Veisbergs un LU Matemātikas un informātikas institūta direktors Rihards Balodis-Bolužs.

META-FORUM 2011 gan brīdina, gan vieš optimismu

27.-28. jūnijā Budapeštā (Ungārija) notiek starptautiska valodas tehnoloģijām veltīta konference META-FORUM, kas ir oficiāls Ungārijas ES prezidentūras pasākums daudzvalodīgai Eiropas informācijas sabiedrībai.

Pages