Licencēšana

Lielākā daļa fontu ir autortiesību aizsargāti objekti. Lai tos lietotu, jāiegādājas to lietošanas licenci un jāievēro tās nosacījumi. Fontu licence nosaka, cik darbstacijās atļauts lietot fontus, ko drīkst un ko nedrīkst ar fontiem darīt. Lielākā daļa fontu, t.sk. Tildes fonti pēc izlases tiek licencēti lietošanai 1-5 darbstacijās, kas apmierina mājas lietotāju un mazu biroju tipiskās vajadzības. Tildes fontu komplektiem licence ir 1 darbstacijai, bet papildu licence jāiegādājas atsevišķi. Ja fonti datorā instalēti kā daļa no kādas programmatūras, tie ir nedalāmi no programmatūras, uz tiem attiecas programmatūras licences noteikumi, tos nedrīkst kopēt un pārnest lietošanai citā datorā. Pirms fontu iegādes iepazīstieties ar fontu lietošanas licences nosacījumiem!

Fonti uzņēmumos

Uzņēmuma vadītāji, mārketinga nodaļa vai ārēji konsultanti nosaka uzņēmuma grafisko identitāti. Ja fontus dokumentu formatēšanai paredzēts lietot visos uzņēmuma datoros, jāiegādājas tik daudz licenču, cik datoros tie tiks instalēti. Ja uzņēmums vēlas grafiskos darbus pasūtīt kā ārpakalpojumu, tad arī ārpakalpojumu sniedzējam (piem., dizaina kompānijai) nepieciešama licence fontu lietošanai. Nosūtot maketu PDF formātā filmu izgatavošanai, fonti tiek iegulti nerediģējamā PDF dokumentā, un papildu fontu licence nav nepieciešama.
 

Fontu audits

Dažus mēnešus vai gadus pēc datora lietošanas sākšanas tajā tiek instalēta dažāda programmatūra, t.sk. arī fonti. Lai uzņēmums būtu drošs par programmatūras un fontu programmatūras licencētību, ieteicams veikt regulāru auditu. Tā kā fonti datorā var nokļūt no dažādu programmu instalēšanas, nav vienkārši noteikt katra fonta licencētību. Tildes fontu speciālisti konsultēs un palīdzēs veikt fontu saimniecības auditu jūsu uzņēmuma datoros.
 

Ja rodas jautājumi par fontu licences saturu, rakstiet vai zvaniet +371 67 605 001, un jautājiet Tildes fontu speciālistiem!