Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros 2013.gada jūlijā uzsākti jauni pētījumi – SIA „FMS” individuālais pētījums „Servisu konfigurācijas pārvaldības tehnoloģijas” un SIA „Lattelecom” individuālais pētījums „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”.

Tostarp pirmais pētījums - SIA „FMS” individuālais pētījums „Servisu konfigurācijas pārvaldības pilnveidojumu izpēte” – 2013.gada jūnijā jau pabeigts.

2013.gada augustā apstiprināts projekta 3.starpposma pārskats par projekta aktivitātēm un izmaksām laika posmā no 2012.gada novembra līdz 2013.gada martam par kopējo attiecināmo izmaksu summu 449 489,90 LVL, ļaujot saņemt IT kompetences centram un pētījumu īstenošanā iesaistītajiem sadarbības partneriem 292 045,94 LVL grantu. Pārskats par 2013.gada otro ceturksni iesniegts un atrodas precizēšanas posmā.

Sasniedzot pirmos rezultātus rūpniecisko pētījumu aktivitātēs, arvien biežāk pētnieki prezentē rezultātus konferencēs vai publikācijās. Nozares pētījuma 1.19 „Starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisu vadības sistēmas modeļa un prototipa izstrāde” pētnieks Gatis Vītols pirmos rezultātus prezentēja Francijā, konferencē ICEIS 2013[1], Enterprise Information Systems. Konferencē prezentēti pētījuma 1.19. veikšanas gaitā iegūtie rezultāti par hibrīdo mobilo lietojumu izstrādes un noformēšanas ietvaru izvēli starpnozaru mobilo un viedkaršu lietojumu izstrādei. Pētījuma 2.7 „Teksta automātiskas datorlingvistikas analīzes pētījums jauna informācijas arhīva produkta izstrādē”, ko īsteno SIA „LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu, rezultāti automātiskās sintakses analīzes jomā prezentēti ziemeļvalstu valodas tehnoloģiju konferencei Nodalida 2013[2]. Konferencēs prezentēti arī citu pētījumu rezultāti.

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.