Tildei ir dažas konkrētas darbības jomas, kurās tā kļūst par līderi. Tildes produkti un pakalpojumi ieņem noteiktas nišas, bet ir paredzēti plašam tirgum. Tilde rada augstu pievienoto vērtību un izvērš darbību arī ārpus Baltijas valstīm.

Tildes produkti un pakalpojumi ir saskaņoti ar partneruzņēmumu produktiem un pakalpojumiem. Tilde uztur ciešus sakarus ar klientiem, pastāvīgi izzina viņu vajadzības un kopā ar viņiem uzlabo savus produktus un rada jaunus. Tildes produkti ir pieejami arī kā pakalpojumi internetā. Tilde sava biznesa attīstībai izmanto Eiropas Savienības iespējas.