Klientu atsauksmes

"Uzņēmums Tilde pēdējo 4 gadu laikā Oracle Starptautiskajai produktu tulkošanas grupai ir nodrošinājis biznesa lietojumprogrammu tulkojumus, kuru apjoms pārsniedz 3 miljonus vārdu."

Oracle Starptautiskā produktu tulkošanas grupa

"IBM sadarbojas ar uzņēmuma Tilde profesionālo lokalizācijas komandu, pasūtot juridisko, finanšu un informācijas tehnoloģijas tekstu tulkojumus."

IBM

"AS Air Baltic Corporation atzinīgi novērtē sadarbību ar uzņēmumu Tilde tulkošanā, lokalizācijā un lingvistiskajā testēšanā.
Mūsu sadarbības laikā Tildes speciālisti ir pierādījuši, ka strādā profesionāli un efektīvi, vienlaikus augstā līmenī nodrošinot klientu apkalpošanu. Ļoti kvalitatīvie tulkojumi vienmēr tiek piegādāti laikus."

AS Air Baltic Corporation

Kvalitāte

Tildes tulkotāju, redaktoru un terminologu komanda tiecas nodrošināt augstāko darba izpildes kvalitāti. Lai to panāktu, mūsu darbinieki:

 sagatavo projekta aprakstus un norādījumus atbilstoši klienta prasībām un ieteikumiem;

 iesaista pieredzējušākos speciālistus un nozares ekspertus;

 izstrādā vai pārskata un ar klientu saskaņo projektā lietojamo terminoloģiju pirms tulkošanas;

 tulko, rediģē un koriģē tekstu, novēršot jebkādas kļūdas;

 konsultējas ar klientu neskaidrību gadījumos;

 veic izmaiņas tulkojumā pēc klienta prasībām un atbilstoši klienta ieteikumiem;

 nodrošina pilna teksta pareizrakstības un gramatikas pārbaudes.


Tulkošanas un lokalizācijas projektos strādājam saskaņā ar starptautiskā standarta kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2008 prasībām.

Tehnoloģija

Tildes tulkotāju priekšrocība ir iespēja darbā izmantot Tildes pareizrakstības un gramatikas pārbaudes, terminoloģijas izpētes un mašīntulkošanas rīkus.
Lai pakalpojumus sniegtu maksimāli ātri un kvalitatīvi, mēs ikdienā lietojam datorizētus tulkošanas rīkus: Tildes Tulkotāju, Localization Studio, Helium, Translation Tool for Synergy, Transit NXT, SDL Trados/SDL Trados Studio u.c. Minētie rīki palīdz nodrošināt terminu un valodas stila saskaņotību tulkojumā. To lietošana ietaupa jūsu laiku un resursus, turklāt palīdz nodrošināt projektu saglabāšanu, panākot pieredzes un zināšanu uzkrāšanu.

Komanda

Tildē strādā pieredzējuši un lietpratīgi speciālisti — tulkotāji, redaktori un terminologi, kuri šajā jomā darbojas vairāk nekā 15 gadu. Esam īstenojuši vērienīgus programmatūras tulkošanas projektus, izstrādājuši jaunus terminus un laba valodas stila ieteikumus, vērtējuši citu paveikto.

Projektu vadītāji
Tildes projektu vadītāji novērtē katra pasūtījuma izpildes termiņus un izmaksas un koordinē komandas darbu, nodrošinot pasūtījuma izpildi atbilstoši klienta prasībām.

Tulkotāji
Tildes štata tulkotāji ir specializējušies informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas jomā, tehniskas dokumentācijas tulkošanā un mārketinga materiālu adaptācijā.

Redaktori
Tulkojumus rūpīgi pārskata un rediģē valodas redaktori, kuru lietpratībai un profesionālajai pieredzei pilnībā uzticamies.