12.05.2011.

Šonedēļ Tilde pulcē vadošos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pētniekus, lai vienotos par uzdevumiem, kas šo valstu valodām nodrošinās mūsdienīgus tulkošanas, informācijas meklēšanas, balss apstrādes un citus līdzekļus.
Eiropas Komisija uzticējusi sabiedrībai Tilde koordinēt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu iesaisti Eiropas Savienības sadarbības tīklā valodas tehnoloģiju attīstībai. Eiropas Komisija parakstījusi ar Tildi līgumu par projekta META-NORD vadīšanu. Tajā katru valsti pārstāv vadošais pētniecības centrs: Kopenhāgenas Universitāte, Helsinku Universitāte, Gēteborgas Universitāte, Bergenas Universitāte, Īslandes Universitāte, Tartu Universitāte un Lietuviešu valodas institūts.
META-NORD kopā ar analogiem Dienvideiropas, Austrumeiropas un Rietumeiropas projektiem veido Eiropu aptverošu sadarbības tīklu META-NET. Tā mērķis ir radīt tehnoloģisko bāzi daudzvalodības nodrošināšanai Eiropā. Tilde koordinēs kopējo Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību, kā arī kopā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu nodrošinās Latvijas iesaisti Eiropas tīklā. META-NORD ietvaros tiks apkopoti, uzlaboti un padarīti plaši pieejami daudzveidīgi valodas resursi un rīki. Tie ļaus daudz efektīvāk attīstīt valodas tehnoloģijas, kas nojauc starpvalodu barjeras.
Eiropas Komisija ir aktualizējusi nepieciešamību attīstīt valodas tehnoloģijas visām Eiropas valodām, lai ES valstu iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas piekļūt informācijai un izmantot jaunākās IT tehnoloģijas savā dzimtajā valodā. Pēc vakar publiskotās Eiropas Komisijas Eirobarometra aptaujas datiem, 90% interneta lietotāju dod priekšroku tīmekļa vietnēm savā valodā, bet 55% vismaz dažkārt tiešsaistē izmanto svešvalodu. 44% aptaujāto norāda, ka nespēj tīmeklī iegūt visu sev vajadzīgo informāciju, jo tā ir valodā, kuru tie nesaprot. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par ES digitālo programmu, norāda: “Ja mēs patiesi vēlamies ikvienu eiropieti iekļaut digitālajā vidē, mums ir jāparūpējas, lai vajadzīgais tīmekļa saturs būtu viņam saprotams.”
“Lielā atbildība, ko Tildei uzticējusi Eiropas Komisija, ir augsts mūsu līdzšinējā darba vērtējums. Jaunais projekts palīdzēs tālāk attīstīt iniciatīvu Valodu krasts, kurā pētnieku un uzņēmumu sadarbībā top globāla mēroga inovācijas,” saka Tildes valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs.
Plašāka informācija tīmeklī:
• ES sadarbības tīkls META-NET: http://www.meta-net.eu
• META-NORD projekts: http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cf...
• Eiropas Komisijas aptauja par valodas lietošanu tīmeklī: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/556&format...