26.09.2011.

Šodien Eiropas Padome atzīmē Eiropas Valodu dienu, kurā visu 47 Padomes dalībvalstu iedzīvotāji tiek aicināti pārdomāt valodu daudzveidības nozīmi Eiropā.
Šajā dienā Eiropas mēroga apvienība META-NET vērš sabiedrības uzmanību uz tās sagatavotajiem valodu pārskatiem, kuros aplūkots 30 Eiropas valodu, to skaitā arī latviešu valodas, sociālais, ekonomiskais un tehnoloģiskais stāvoklis mūsdienu Eiropā.
Pārskatā atzīmēts, ka valodas politika Latvijā ir komplicēta un tās īstenošana bieži saskaras ar grūtībām, ko nosaka augstais etnisko minoritāšu īpatsvars. Latviešu valodai ir spēcīga citu valodu konkurence — papildus krievu valodas ietekmei pēdējās desmitgadēs vērojams arvien lielāks angļu valodas iespaids. Pārskatā atzīts, ka valsts valodas statuss un valodas politika ļāvusi latviešu valodai nostiprināties visās dzīves jomās.
Valodu pārskatos minēta tehnoloģiju lielā loma valodas pilnvērtīgā funkcionēšanā gan ikdienā, gan valodu apguvē un saziņā. Analizējot latviešu valodas tehnoloģisko nodrošinājumu, dokumentā uzsvērts, ka latviešu valodai ir vairākas būtiskas pamattehnoloģijas, taču tai joprojām pietrūkst daudz resursu un rīku, kas nodrošinātu pilnvērtīgu valodas lietojumu informācijas tehnoloģijās. Lai gan dažas tehnoloģiju jomas ir relatīvi labi attīstītas, piemēram, mašīntulkošana vai vārdu morfoloģiskā analīze, citās jomās kritiski trūkst pētniecībai un izstrādei nepieciešamo tehnoloģiju un rīku.
Pārskatā norādīts, ka latviešu valodas tehnoloģiskās attīstības nodrošināšanai nepieciešama vienota valsts valodas tehnoloģiju ilgtermiņa programma.
Valodu pārskatus izveidojis Eiropas izcilības tīkls META-NET, kura mērķis ir nostiprināt valodu daudzveidību Eiropas informācijas sabiedrībā. Latviju tīklā META-NET pārstāv sabiedrība Tilde un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts. Tilde arī koordinē META-NET darbību visās Baltijas un Skandināvijas valstīs.
Tilde ir vadošais valodas tehnoloģiju uzņēmums Baltijā. Uzņēmuma birojos Rīgā, Tallinā un Viļņā strādā 130 darbinieku, kuri veido jaunas valodu tehnoloģijas, kas noderīgas automatizētai tulkošanai un palīdz pārvarēt valodu barjeru. To izmantošana atvieglo piekļuvi izglītības, zinātnes, valodas un kultūras informācijai. Kopā ar pārējiem META-NET dalībniekiem Tilde ir apņēmusies stiprināt Eiropas daudzvalodu informācijas sabiedrības pamatus.
META-NET valodu pārskati ir publicēti tiešsaistē tīmekļa vietnē
http://www.meta-net.eu/whitepapers.

###

Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar Dr. Andreju Vasiļjevu pa tālruni +371 67605001, e-pastu andrejs@tilde.lv vai skatiet tīmekļa vietni http://www.meta-net.eu