30.07.2008.

Rīgā, 2008. gada 30. jūlijā Tilde izlaidusi Latvijā populārākās datorprogrammas Tildes Birojs 2008 pirmo iespēju pakotni. Tildes Biroja 2008 lietotājiem pirmā iespēju pakotne sniedz jaunas automatizētās tulkošanas iespējas, būtiski pilnveidotu pareizrakstības pārbaudi un citus uzlabojumus.
Iespēju pakotne tiek piegādāta Tildes Biroja - abonēšanas modeļa ietvaros. Tas sevi apliecinājis kā ērts un perspektīvs veids, lai lietotājiem nogādātu jaunus datorprogrammu rīkus un iespējas. Tilde ir pirmais Baltijas programmatūras uzņēmums, kas ieviesis abonēšanas modeli plaša lietojuma datorprogrammās. Tildes Biroja 2008 abonēšanas modelis ar interneta tehnoloģiju palīdzību pastāvīgi nodrošina visjaunāko latviešu valodas datoratbalstu, kas ar jaunajām iespējām tiek papildināts uzreiz pēc to izveides. Iespēju pakotne uzlabo automatizētās tulkošanas sistēmu Tildes Tulkotājs, kas tagad var tulkot tekstus ne tikai no angļu valodas uz latviešu valodu, bet arī no latviešu valodas uz krievu valodu. Tas ir nozīmīgs solis latviešu valodas tulkošanas tehnoloģiju attīstībā, jo palīdz pārvarēt valodas barjeru lietotājiem, kas nepārvalda latviešu vai krievu valodu – nu viņi var uztvert teksta pamatdomu. Latviešu valodas pareizrakstības pārbaudes atpazīto vārdu kopa ir papildināta ar vairāk nekā 9000 jaunu vārdu – nozaru terminiem, populāriem uzvārdiem, svešvalodu cilmes personvārdiem, Latvijas un pasaules vietvārdiem u.c. Latviskots dators tagad pazīst tādus uzvārdus kā Kokars, Domburs un Vējonis un arī apdzīvotas vietas: Berģus, Silmačus, Silakrogu un vēl daudz citu. Datorlietotāju darbu atvieglos jauni tastatūras izkārtojumi darbam ar latviešu un krievu valodu. Tildes Birojs 2008 tagad sniedz latviešu valodas atbalstu arī 64 bitu Microsoft Windows XP un Vista sistēmām. Tildes Birojs ir populārākā Latvijas datorprogramma, kurai ir vairāk nekā 250 000 licencētu lietotāju. Tā nodrošina latviešu valodas datoratbalsta un tulkošanas iespējas.