12.06.2017.

Mūsu spēju iekļauties informācijas laikmetā nosaka iespējas izmantot tehnoloģijas un piekļūt interneta saturam valodā, kuru saprotam. Tomēr no vairāk nekā 6000 valodām pasaulē tikai dažiem desmitiem tiek nodrošināts atbalsts digitālajā vidē. Tehnoloģiju nozīme daudzvalodības saglabāšanā un Latvijas sasniegumi šajā jomā šogad nonākuši Pasaules informācijas sabiedrības samita (WSIS Forum) redzeslokā, kur 12. jūnijā sesiju par šo tēmu uzticēts organizēt Latvijas uzņēmumam Tilde.

Sesija “Multilingualism: Enabling Access to the Knowledge Society”, kuru organizē Tilde sadarbībā ar Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvniecību Apvienoto Nāciju Organizācijā Ženēvā, pulcēs augsta līmeņa ekspertus no Eiropas Komisijas, UNESCO un Eiropas Valodas resursu asociācijas.

Sesijas dalībnieki aplūkos, kā inovatīvās valodas tehnoloģijas maina saziņu digitālajā vidē un kā pasargāt mazās valodas no izzušanas tajā. Notiks diskusijas par to, kādas valstiskas un starptautiskas aktivitātes var veicināt valodas tehnoloģiju attīstību un to lietošanu, kā arī tiks meklētas atbildes uz jautājumu, kā valodas tehnoloģijas var palīdzēt nodrošināt valodas dzīvotspēju digitālajā laikmetā.

Tildes izstrādātās valodas tehnoloģijas latviešu valodai, tostarp neironu mašīntulkošana un virtuālie asistenti, kalpos par piemēru starptautiskajai sabiedrībai, kā mūsdienīgu tehnoloģisko atbalstu var nodrošināt arī mazai un sarežģītai valodai.

Par dalību WSIS stāsta Andrejs Vasiļjevs, Tildes valdes priekšsēdētājs: “Esam pagodināti kopā ar Latvijas pārstāvniecību rīkot šādu augsta līmeņa pasākumu. Globālajā pasaulē ir jautājumi, kur arī mazākas valstis var rādīt piemēru pasaulei. Latviešu valodas sekmīgā attīstība digitālajā vidē parāda mūsu iespējas ne tikai stiprināt savu valodu, bet arī palīdzēt citām valodām attīstīt mūsdienīgas digitālās tehnoloģijas.”

Sesija notiks 12. jūnijā no plkst. 14.30 līdz 16.15 (CEST).  To varēs vērot arī tiešraidē interneta vietnē https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/Agenda/Session/256#intro

Pasaules informācijas sabiedrības samits (World Summit for Information Society — WSIS) ir starptautiska platforma dialogam par sabiedrības attīstību straujas tehnoloģiju izaugsmes laikmetā. Tas pulcē valstu un institūciju vadošos pārstāvjus, ekspertus, zinātniekus, valdības pārstāvjus un globāli ietekmīgus uzņēmumu vadītājus. WSIS mērķis ir nodrošināt tādu jomu attīstīšanu kā informācijas pieejamība, valodas tehnoloģiskā un saturiskā attīstība, satura bagātības un daudzveidības nodrošināšana, kultūras mantojuma saglabāšana un digitalizācija, e-prasmes u.c. Šogad WSIS Forums notiek no 12. līdz 16. jūnijam Ženēvā.